Tarificació progressiva

— 04 Maig 19

Implantació de la tarificació progressiva en els serveis i les taxes municipals