Contractació pública transformadora

— 04 Maig 19

Fer de la contractació pública un element transformador i de canvi mitjançant l’aplicació de clàusules socials, ètiques i mediambientals