Eixos

Democràcia directa

Promoure polítiques perquè la ciutadania participi directament en la presa de decisions sobre tot allò que afecta el municipi.

Redistribució

Garantir mecanismes redistributius de la riquesa que garanteixin que totes les persones puguin desenvolupar la seva vida en plenitud.

Sobiranies

Recuperar la capacitat de decidir en els diferents àmbits de la vida i avançar cap a formes de propietat municipal, cooperativa o comunal.

Feminisme

Incorporar la perspectiva feminista, de gènere i antiracista a totes les actuacions de l’Ajuntament per assolir una ciutat igualitària, justa i respectuosa.

Sostenibilitat

Impulsar polítiques que permetin el sosteniment del planeta i de la vida present i futura, i fomentar el decreixement del consum energètic i material.

Endreçar la institució

Adequar els serveis municipals, els procediments administratius i els recursos humans de l'Ajuntament a les necessitats i a les demandes de la ciutadania.