Propostes de millora per incloure als comptes municipals

— 25 Novembre 21

El Ple ordinari de novembre sol ser el Ple dels pressupostos. Avui, el govern municipal porta a aprovació el seu projecte de pressupostos per l’any 2022. El nostre grup municipal, ApS-CUP, ha fet arribar algunes propostes de millora dels comptes municipals, emmarcades en el context actual post pandèmic, de crisis energètica, de crisis habitacional i de crisis del concepte comunitari de ciutat, entre altres.

Entorn a aquestes línies de treball, s’han fet arribar al govern les següents propostes per incloure als pressupostos municipals:

  • Oferta municipal de casals d’estiu, pasqua i nadal, amb possibilitat de menjador, que garanteixi la participació de tots els infants del municipi (ajudes si és necessari). L’educació no formal és imprescindible per un desenvolupament integral de tots els infants i joves, a l’hora que una eina important i de qualitat per permetre la conciliació laboral de les famílies.
  • Oficina municipal d’habitatge. Crear una oficina local d’habitatge. Fitxa una persona.
  • Ajudes a la rehabilitació d’habitatges i masoveria urbana, per tal de mobilitzar el parc mobiliari que ara mateix no ho està.
  • Pla de mobilitat urbana sostenible. Redacció d’un Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) amb l’objectiu de prioritzar el transport públic i una mobilitat sostenible per tal de reduir la contaminació ambiental i fer de Solsona una ciutat més amable amb els vianants.
  • Millorar la senyalització, il·luminació i seguretat dels espais que permeten la permeabilitat del nucli antic i explorar-ne l’obertura de nous. Ajuda a la reducció de l’ús del vehicle a motor i foment dels hàbits saludables, a l’hora cal que els espais siguin segurs per a totes les ciutadanes.
  • Millora dels Parcs i jardins. Impulsar una nova política de joc a l’espai públic que parteix de la necessitat de repensar les oportunitats que la ciutat ofereix per al joc divers i inclusiu a l’aire lliure (Solsona espai de joc). Entre altres propostes habilitar una zona de joc d’escacs gegants i repensar la zona de dalt el camp, per fer-la més inclusiva i diversa.

Il·luminació del parc de la mina.

  • Piscina coberta municipal. Cal destinar recursos en la prevenció de la salut, en una visió no assistencial de la salut i més preventiva, a l’hora que cal fomentar hàbits saludables.
  • Conservació de la natura. Aportació d’un 0,5% de l’IBI  a projectes de conservació de la natura.
  • Barreres arquitectòniques. Cal seguir amb el pla d’eliminació de barreres arquitectòniques per fer una ciutat més inclusiva, accessible i per tant, més cohesionada per a totes.
  • Plaques solars en dependències municipals i invertir en infraestructura enllumenat públic LED, sense reduir la sensació de seguretat.

 

En definitiva, invertir en polítiques d’habitatges per totes a preus per totes, en minimitzar emissions i protegir als més vulnerables, tenir un compromís clar i contundent per accelerar l’acció pel clima des d’una perspectiva municipal, per l’ús més racional de l’energia, basat en la conscienciació ciutadana, la reducció del consum, eficiència energètica i la generació renovable i local, i per la recuperació de l’espai públic