Promoció econòmica i hisenda local

— 25 Març 15

Aquí teniu un resum del que es va parlar a l’assemblea oberta del passat 21 de març, sobre promoció econòmica i hisenda local.

Impostos progressius

La crisi econòmica en la que ens trobem immersos fa palesa la necessitat de replantejar els imports de taxes i impostos municipals segons les possibilitats de cadascú. Revisió dels impostos que depenen de l’ajuntament. L’IBI és un exemple clar, ja que te certa variabilitat i es podria baixar per a les persones amb pocs ingressos.

Control del deute públic

Actualment l’ajuntament de Solsona te un deute superior als 4 milions d’euros. Hi hauria d’haver un control ciutadà del deute, pressupostos participatius i consultes per a grans projectes per evitar que un equip de govern pugui hipotecar la ciutat per anys.

Eficiència energètica i energies renovables en instal·lacions municipals

Mesures d’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables a l’hora de fer noves instal·lacions o renovar les ja existents en els equipaments municipals, com podrien ser la instal·lació de calderes de biomassa i l’aprofitament de l’energia solar i eòlica. Tot i la inversió inicial es produiria un estalvi econòmic i ambiental.

Model econòmic basat en la producció de proximitat

Potenciar els productes locals, fer un mercat de productes de la comarca i/o de proximitat, i afavorir la finalització dels cicles productius (escorxador: cooperativa de productors ramaders).

Incentivar l’emprenedoria local, potenciar el viver d’empreses amb intercanvi de coneixements i cooperació entre professionals, atreure empreses que puguin fer la seva activitat a distància i empreses dedicades a la recerca.

Treballar per a la creació d’una cooperativa del sector forestal al Solsonès. Amb el potencial del CTFC també seria interessant descentralitzar la recerca i la formació universitària per tal de portar-ne una part al Solsonès.

Promoció turística

Promocionar més i millor la ciutat de Solsona i el Solsonès. Experiències com ara el reportatge de la revista francesa Cap Catalogne i portar especialistes del sector per que vegin el que tenim i ho puguin promocionar fora (les agències de viatges fan estades als llocs que volen “vendre” per tal de valorar el producte).

La promoció de productes locals i el potencial en patrimoni arqueològic i històric de la comarca (un dels patrimonis megalítics més importants de Catalunya i alhora un dels més descuidats), podrien donar un valor afegit i ampliar l’oferta turística que ajudarien a potenciar el sector.