Alternativa per Solsona-CUP presenta un pla per a la transformació econòmica i social postconfinament per la Covid-19

— 29 Abril 20

El document inclou 50 mesures, com ara un pla d’habitatge, limitació de lloguers, casals d’estiu públics, ajuts d’urgència per a serveis socials, ajuda psicològica per a famílies i professionals, control directe dels serveis públics essencials, mesures de suport als comerços i foment de la cultura i l’art locals

 Són dies de molta incertesa. La pandèmia de la Covid-19 ha estroncat projectes, objectius i prioritats, tant en l’àmbit personal, com en el professional, l’empresarial i el municipal.

La crisi sanitària tan sols és el preludi d’una crisi social i econòmica que afectarà, en major o menor mesura, totes les persones, però principalment la classe popular i treballadora, petites empreses i persones autònomes.

De les institucions esperem que projectin un escenari de certesa dins d’aquesta incertesa i que les mesures que planifiquin per generar-lo vagin dirigides a rescatar les persones. Per això, des d’Alternativa per Solsona – CUP considerem que cal establir els fonaments d’una estructura política i social que prioritzi el bé comú i emprengui mesures que permetin fer canvis estructurals que ens donin eines per a afrontar l’actual situació d’emergència i també per a combatre les estructures del capitalisme i recuperar sobiranies en l’àmbit local.

Des de l’inici de la crisi actual, l’Assemblea Local d’Alternativa per Solsona – CUP ha intentat treballar des del seu lloc: el carrer i les persones, per col·laborar i fer xarxa de solidaritat veïnal d’ajuda i suport mutus. En l’àmbit institucional, vam acordar traslladar directament al govern i, posteriorment, a les juntes de portaveus la visió de la nostra assemblea i del grup municipal, de manera que vam proposar i plantejar escenaris i possibles solucions en aquests espais.

A les portes d’un Ple Municipal que pràcticament serà monogràfic sobre la situació actual, hem presentat a l’alcalde i hem traslladat a la resta de regidores municipals el nostre Pla per a la Transformació Econòmica i social Postconfinament per la Covid 19: es tracta d’una eina —revisable entre totes les forces polítiques— que ens ha de permetre afrontar la situació actual i la que vindrà mitjançant propostes de mesures dirigides a atendre les actuals emergències i altres a curt termini o a mitjà.

El pla està integrat per cinquanta mesures, com ara crear un comitè tècnic-polític de crisi que es reuneixi de manera setmanal i s’encarregui de generar i analitzar informació i propostes per tal que es decideixin als òrgans corresponents; rebaixar les retribucions econòmiques dels partits polítics i de les regidores; cancel·lar impostos, taxes, cànons i preus públics a determinats sectors; reajustar el calendari fiscal; implementar un pla d’habitatge i mesures per a mobilitzar-ne de nous; limitar el preu del lloguer i crear subvencions per a pagar lloguers dirigides a les persones més afectades; organitzar casals d’estiu públics i de qualitat per a infants i joves; reforçar econòmicament el Fons d’Emergència Social; crear ajuts d’urgència per a serveis socials; oferir suport psicològic a famílies i professionals que ho necessitin; tenir un control directe dels serveis públics essencials de competència municipal; activar mesures de suport als comerços locals; crear un fons públic local amb línies de finançament i ajudes per a la reactivació econòmica de persones autònomes, reprogramar les activitats culturals i potenciar les persones artistes locals, entre d’altres.

Consulteu el detall del pla aquí : Pla per la transformació econòmica i social post covid19 – CUP