Per la municipalització de l’escola bressol

— 06 Juliol 17

Massa vegades, els diversos grups municipals han titllat a Alternativa per Solsona – CUP de defensar posicionaments irresponsables, utòpics o fins i tot sectaris (com va fer el mateix PDeCat en el darrer Ple). En un article recent, el grup municipal del PDeCat proposava la convocatòria d’un nou concurs per la gestió del servei de l’escola bressol municipal. Des d’ApS-CUP ens costa preveure una situació més irresponsable que la convocatòria d’una licitació d’un servei tan essencial i sensible com la gestió d’una escola bressol, ni més ni menys que a tres mesos de l’inici del curs. El nostre posicionament en relació a la gestió de l’escola bressol és apostar per la municipalització d’aquest servei. En aquest sentit proposem que es realitzi un estudi econòmic i  funcional del mateix, que ens permeti obtenir la informació necessària per el valorar el cost-benefici de la proposta remunicipalitzadora.

Sense dubte, creiem que ara no pertoca iniciar la tramitació d’un nova licitació. A tres mesos de l’inici del curs seria tècnicament impossible de portar a terme, ja que no hi ha temps material suficient per complir amb els tempos legals que exigeix la Llei de Contractació del Sector Públic, ni aplicant el procediment d’urgència.  La tramitació durant els tres mesos d’estiu d’un procediment d’aquestes característiques és tècnicament impossible i temerari. En primer lloc, entenem que és necessari un treball previ d’interlocució amb els diversos agents socials que coexisteixen a l’escola bressol per identificar les necessitats i característiques del servei. A més, cal tenir en compte el gran nombre de tràmits a realitzar i els seus terminis: redacció del Plec de Prescripcions Tècniques, redacció de les clàusules administratives particulars, aprovació de l’expedient de contractació i autorització de la despesa, convocatòria de la licitació i publicació en els butlletins oficials pertinents, obertura de les propostes dels licitadors, elaboració dels informes dels serveis tècnics necessaris i aprovació de la contractació, i adjudicació del servei.

Més enllà de l’escola bressol, també ens sorprenen altres valoracions del PDeCat durant l’última setmana. Ens sobta quan aquest grup parla del sistema de recollida de residus i no ha assistit a cap de les convocatòries del Consell Municipal de Sostenibilitat, l’espai on s’està debatent aquest tema. Des d’ApS-CUP hem deixat clara la nostra aposta pel sistema de recollida “porta a porta”, així com la voluntat d’aconseguir un pacte de ciutat conjunt per la defensa del medi ambient, per tal que aquesta qüestió no pugui ser usada com a arma llancívola entre partits ni durant la campanya electoral ni les futures legislatures. També ens sorprèn conèixer la opinió del PDeCAT respecte la gestió de SolsonaFM, quan no ha presentat cap proposta durant el procés participatiu que es va obrir per aportar idees i solucions sobre els diferents problemes de l’emissora (si bé el seu portaveu ha preguntat sobre el tema en diversos Plens).