Les candidates d’Alternativa per Solsona – CUP signen un codi ètic que limita els sous i els mandats, i evita la duplicitat de càrrecs

— 23 Maig 19

Les persones que formen la llista d’Alternativa per Solsona – CUP han signat, tal com ja van fer fa quatre anys, un codi ètic per tal de refermar davant de la ciutadania el compromís de treballar, amb rigor i amb transparència, i fer que la seva presència institucional sigui, alhora, testimoni de com es pot desenvolupar l’activitat política amb honestedat i amb compromís de servei per a la transformació social i per a l’alliberament nacional del nostre país.

El codi ètic d’ApS-CUP, que inclou deu punts, limita els mandats dels regidors i les regidores, que podran ser representants a l’Ajuntament durant un màxim de vuit anys consecutius. També limita els sous dels regidors i les regidores amb dedicació exclusiva al govern municipal,  amb una retribució màxima que oscil·la entre els 1.600 € i els 1.860 € mensuals. Així mateix, els regidors i les regidores que no estiguin al govern cediran a l’Assemblea Local les remuneracions econòmiques que rebin per la tasca que desenvolupen a l’Ajuntament.

A més, el codi ètic garanteix que les persones que integren ApS-CUP no tindran duplicitat de càrrecs ni a les institucions ni a la mateixa organització, amb l’excepció de les que són d’obligat compliment (Consell Comarcal).

Alternativa per Solsona – CUP mantindrà la seva independència respecte dels grups financers i, per tant, no sol·licitarà cap crèdit bancari per a finançar ni la candidatura ni la campanya electoral.

D’altra banda, l’organització política defensarà un municipalisme nacional arrelat al territori per continuar defensant el procés de construcció nacional i transformació social que retorna el poder de decisió al poble. Així mateix, establirà mecanismes per a fer efectiva la democràcia directa, la participació popular i la transparència en la gestió municipal.

Quant al funcionament intern, les decisions es prendran sempre a través de l’Assemblea, sense direccions ni executives. L’Assemblea Local de la CUP és plenament sobirana.

A més a més, els regidors i regidores d’ApS-CUP no utilitzaran mai recursos públics, ni faran ús d’informació privilegiada per a finalitats personals, privades o lucratives. I, per acabar, els regidors i les regidores tindran sempre com a marc nacional de referència els Països Catalans i la consecució de la seva plena independència.