Cultura, jovent i entitats

— 01 Abril 15

Aquí teniu un resum del que es va parlar a l’assemblea oberta del passat 28 de març, sobre cultura, jovent i entitats.

Taules sectorials i de debat

Es proposa activar taules sectorials de les entitats que tinguin una freqüència trimestral, per tal de consensuar col·lectivament, sistemes que permetin resoldre les traves o problemes que es vagin plantejant en el dia a dia de les entitats, com l’excés de burocratització en l’exercici de les activitats…

També es valora necessari crear una taula de debat d’horaris d’activitats nocturnes per intentar buscar una solució consensuada entre administració, veïns i entitats respecte a aquest tema. El carrer ha de ser de tothom i cal que tots tres agents implicats s’entenguin.

El paper de l’ajuntament

L’ajuntament ha de ser una eina, un mitjà per a canalitzar les activitats i propostes de les entitats, omplint-les de contingut quan sigui possible. Mai ha d’actuar com un fre, ni molt menys mostrar hostilitats envers cap entitat.

S’aposta perquè mantingui un paper aglutinador i de lideratge de les propostes culturals de la ciutat, a més de coordinar de manera proactiva totes les activitats i iniciatives que es vagin proposant i que les entitats vagin executant.

Alhora, ha de garantir l’organització de les festes tradicionals dels Països Catalans (Festa Major, Sant Joan, Carnaval…), amb una proposta de qualitat.

Es demana que faciliti solucions senzilles a problemes habituals: lavabos públics mòbils en dates assenyalades per evitar embrutar el carrer,…

Transparència i accés a recursos municipals

És important que hi hagi transparència en el pressupost destinat a cultura, per esvair malentesos i possibles greuges entre entitats.

Es valora que en Cultura es podria posar en pràctica la participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos, per tal que les entitats hi puguin participar.

Algunes entitats consideren que tenen un pressupost limitat per organitzar activitats per la ciutat. És el cas de Joventut solsonina, que considera que 4.000 € per organitzar dues nits de Festa Major és un pressupost escàs per oferir activitats nocturnes de qualitat. És important mantenir una dotació econòmica suficient a les entitats.

Més enllà dels recursos econòmics, es valora que el material, infraestructures, capital logístic de l’Ajuntament ha d’estar al servei de les entitats.

Es percep com a imprescindible el compromís de l’Ajuntament en l’assistència a les entitats per encarar la nova regulació sobre fiscalitat imposada per l’estat espanyol. L’Ajuntament ha de fer de pont i donar l’assistència necessària perquè les entitats puguin complir amb aquesta nova legislació i no “morir” ofegades per la burocràcia.

Comunicació

L’activitat cultural de la ciutat i de la comarca, en general, és molt diversa i dispersa. Falta un lloc on centralitzar aquesta informació per facilitar l’accés a la mateixa. Es proposa instal·lar cartelleres públiques perquè les entitats puguin informar de les seves activitats, en lloc de penalitzar la penjada de cartells fora dels llocs permesos.

Carnaval

Ha de mantenir la seva independència, però es valora que l’Ajuntament hauria de donar la cara per aquesta festa, i que quan sigui necessari cercar recursos econòmics en administracions superiors (subvencions, candidatures a reconeixement patrimonial…). També ha de vetllar per la línia de la festa.

Model cultural

Cal imposar un model cultural per la ciutat amb sentit, que la programació cultural no siguin propostes de simple entreteniment o sense una línia de continuïtat. S’aposta per fer cicles, programacions amb sentit, dinàmiques culturals actives.

L’Ajuntament disposa d’una plaça de tècnic per vetllar per un model cultural de qualitat.

Esports

Es valora com a positiu la instal·lació d’un bar al pavelló i zona esportiva, que podria ser gestionat per les mateixes entitats.

Joventut

Cal vetllar i promoure que els joves, la majoria de vegades ben formats, puguin tirar endavant propostes i iniciatives econòmiques per la ciutat. Empoderament dels joves que també han de trobar el suport de l’administració per tirar endavant nous projectes.

Cal vetllar perquè els joves que han marxat a fora, trobin en Solsona un reclam per tornar.

Es parla de la possibilitat d’optimitzar la recerca de feina a partir de la unificació de les múltiples borses de treball que hi ha activades (Ajuntament, Consell Comarcal, DIS…). L’Ajuntament ha de facilitar el coneixement de les eines disponibles per trobar feina. Cal millorar la comunicació de les mateixes i analitzar els millors canals per fer arribar aquesta informació.

Facilitar als estudiants i altres joves de la ciutat espais on poder estudiar, llegir, connectar-se a internet…, especialment en períodes de vacances-exàmens, caps de setmana… Facilitar la mobilitat a Barcelona i Lleida, per tal que es pugui mantenir el lligam amb Solsona, encara que es vagi a estudiar a fora.