ApS-CUP vota en contra dels Pressupostos per al 2019

— 03 Desembre 18

La no implantació del sistema de recollida porta a porta, i la negativa a remunicipalitzar serveis públics com l’escola bressol i el servei de recollida de deixalles, entre altres, han motivat la decisió d’ApS-CUP de no donar suport als pressupostos presentats per l’equip de govern.

Alternativa per Solsona-CUP ha votat en contra dels Pressupostos de l’Ajuntament de Solsona per al 2019. La formació municipal valora de forma negativa la no implantació del sistema de recollida de deixalles porta a porta (en endavant PaP), mesura que qualifica d’una gran irresponsabilitat política, mediambiental i econòmica. En aquest darrer sentit, la no implantació de l’esmentat sistema PaP, ja implantat en el municipi veí d’Olius, implica un augment de la despesa d’abocador de 33.000 euros, a més de deixar d’estalviar, com a mínim, la quantitat de 42.000 euros, que segons l’estudi encarregat pel propi equip de govern és l’estalvi que implicaria el canvi de model de l’actual (566.958 euros) al PaP (524.781 euros). La formació municipal també critica la negativa de l’equip de govern de municipalitzar el servei de recollida PaP, doncs segons un estudi elaborat per la pròpia ApS-CUP, la municipalització del servei implicaria un estalvi anual d’aproximadament 120.000 euros.

D’altra banda, des d’una prespectiva mediambiental, no podem oblidar que la implantació del PaP permetria passar d’un 36,2% de recollida selectiva actual a un percentatge molt superior, que rondaria el 64%.

Finalment, en relació a aquest punt, ApS-CUP també s’ha mostrat contraria als encàrrecs de nous informes relacionats amb el PaP que té pensat realitzar l’equip de govern, l’un per estudiar la viabilitat del servei de recollida i l’altra per redactar les ordenances fiscals, pressupostats en 15.000 euros i 9.600 euros, respectivament, atès que els considera una despesa innecessària.

La formació municipal també va motivar el seu vot en contra dels pressupostos per al 2019, per la negativa de l’equip de govern d’estudiar la remunicipalització de l’escola bressol “Els petits gegants”. La remunicipalització de l’esmentat servei, així com d’altres com la recollida de deixalles urbanes (circumstància que implica un augment pressupostari de 13.000 euros), ha estat una de les demandes més repetides pel grup municipal des de la seva entrada a l’Ajuntament, atès que entén que la gestió pública dels serveis té molts avantatges, com ara que s’abarateixen els costos, s’augmenta la qualitat dels serveis i si hi ha beneficis, es reinverteixen al municipi, en comptes que vagin a parar a una empresa privada, a l’hora que li permet tenir un control directe del servei, cosa que, fomenta la transparència, permet crear llocs de treball dignes i deixa de banda els beneficis per centrar-se més en el servei que ha de rebre la ciutadania i en les possibles maneres de millorar-lo.

Tot i això, la formació municipal ApS-CUP valora de manera positiva que la proposta de pressupostos incloguin una dotació pressupostària per l’elaboració del Pla de Cultura municipal, aprovat per unanimitat a proposta d’ApS-CUP, per l’execució d’ombres artificials als parcs infantils, a falta d’ombres naturals, també a proposta d’aquesta formació, la contractació de personal tècnic per l’àrea de contractació, de participació, així com d’un/a enginyer/a. Així mateix, també es valora com a positiu la incorporació d’una partida pressupostaria per millorar i arranjar la pista d’Skate, per instal·lar una turbina al Molí de Foix, i el manteniment del suport econòmic a la bona feina que està fent el grup de gèneres de la Fura i a la Campanya contra les Agressions Sexistes i de Gènere.