ApS-CUP vol introduir una perspectiva feminista i de gènere en les polítiques municipals per aconseguir una societat inclusiva, justa, tolerant i igualitària

— 06 Novembre 18

L’organització política afirma que la igualtat de gènere és un dret fonamental de les persones i insisteix que el moviment feminista ha de ser col·lectiu i transversal perquè tingui sentit i sigui efectiu

«L’única manera d’erradicar les violències masclistes, siguin de la mena que siguin, és emprendre una lluita activa, compromesa i continuada», assenyalen des de la CUP

Alternativa per Solsona – CUP, en el marc dels eixos ideològics que va definir durant l’Assemblea Oberta del 20 d’octubre (feminisme i gèneres, democràcia directa, sostenibilitat, sobiranies, endreçar la institució i redistribució), proposa d’introduir en les polítiques municipals una perspectiva feminista i de gènere, amb l’objectiu principal de treballar des del territori en una societat que sigui inclusiva, justa, tolerant i igualitària. Així, l’organització política vol proposar mesures i accions que trenquin la dinàmica de privatització de drets que perpetua les desigualtats entre les persones.

La CUP entén la igualtat de gènere com un dret fonamental de les persones i, alhora, com la base d’un desenvolupament social sostenible. I des de l’organització afirmen: «Només si introduïm una perspectiva feminista i de gènere en totes les polítiques públiques, podrem fer polítiques que siguin eficaces i, així, arribar a la igualtat efectiva entre les persones».

La causa de la situació actual, cal buscar-la en el sistema capitalista i heteronormatiu vigent, que margina, invisibilitza i menysté els col·lectius que, ja sigui per una qüestió de gènere, d’orientació sexual, de classe social o de procedència, no entren en els cànons establerts o bé són considerats «de segona». Així, des d’ApS-CUP remarquen: «Històricament, les dones hem estat les víctimes més visibles d’aquest sistema, però no som les úniques. L’alliberament i l’empoderament de la dona han de ser els pilars d’una lluita compartida amb els altres col·lectius discriminats. Una lluita que no té sentit si no és col·lectiva». Per a la CUP, doncs, el feminisme ha de ser un moviment transversal i és, alhora, una principi indispensable per a parlar de persones lliures i de pobles lliures.

D’altra banda, fer política des d’una perspectiva feminista, segons la CUP, permet posar la vida digna al centre del debat polític i defensar, de manera col·lectiva, els drets individuals de les persones. ApS-CUP remarca: «Cal fer polítiques d’igualtat amb campanyes, tallers, formacions, etc., perquè l’única manera d’erradicar les violències masclistes, siguin de la mena que siguin, és emprendre una lluita activa, compromesa i continuada». En aquesta línia, l’organització política conclou que el feminisme ha de ser un pilar fonamental que arribi a tot arreu. Per exemple:

  • Educació feminista: ens ensenya a ser lliures, crítics, tolerants…, i, també, a respectar i a valorar la diversitat.
  • Urbanisme feminista: es planteja des de la idea que no totes les persones tenim les mateixes necessitats i, per tant, s’adapta a la realitat de les persones amb l’objectiu que siguin més lliures.
  • Economia feminista: prioritza els béns comuns per sobre dels privats, treu els beneficis del primer pla, té com a objectiu crear el benestar social, és un model alternatiu que posa l’economia al servei de les persones i del medi ambient, i posa damunt la taula les desigualtats a què ens aboca el sistema capitalista.
  • Cultura feminista: aposta per la diversitat, per la solidaritat, per visibilitzar els col·lectius que el sistema capitalista i heternormatiu menysté i arracona. La cultura feminista és una eina transformadora i proactiva, i tothom hi cap, ningú no en queda exclòs, és inclusiva. I és, doncs, el mirall i el motor de la societat.