ApS-CUP organitza una xerrada de formació sobre «Municipalització i gestió pública d’escoles bressol»

— 14 Novembre 18

La jornada, que inclourà un servei de canguratge, tindrà lloc el dissabte dia 24 de novembre, a partir de les 18.30 hores, a l’Auditori de la Sala Polivalent, i hi pot assistir tothom que vulgui

Jèssica Flores, exregidora d’Educació d’Arenys de Munt, i Israel Falcó, regidor d’Hisenda d’Artés, explicaran casos de gestió municipal d’escoles bressol que funcionen i els processos de municipalització i remunicipalització

 

Alternativa per Solsona – CUP proposa una xerrada de formació sobre «Municipalització i gestió pública d’escoles bressol», amb la idea de treballar la remunicipalització de l’Escola Bressol Petits Gegants, que, de fet, és de titularitat municipal però la gestió de la qual s’ha externalitzat. L’acte tindrà lloc el dissabte dia 24 de novembre vinent, a partir de les 18.30 hores, a l’Auditori de la Sala Polivalent, i hi pot assistir tothom que vulgui.

La sessió, que inclou un servei de canguratge, perquè les famílies hi puguin assistir amb els infants, posarà damunt la taula la gestió pública dels serveis municipals, com ara les escoles bressol, i s’aportaran exemples clars i actuals sobre aquesta qüestió.

La xerrada serà a càrrec de Jèssica Flores, exregidora d’Educació d’Arenys de Munt, i Israel Falcó, regidor d’Hisenda d’Artés, que explicaran casos de gestió municipal d’escoles bressol que funcionen, així com dels processos que cal seguir per a municipalitzar i remunicipalitzar serveis.

La gestió pública dels serveis té molts avantatges, com ara que s’abarateixen els costos, s’augmenta la qualitat dels serveis i si hi ha beneficis, es reinverteixen al municipi, en comptes que aquests diners —provinents del municipi— vagin a parar a una empresa privada. De fet, Jordi Colomer Missé assenyala a Remunicipalització i oportunitats de remunicipalització (2016) que l’estalvi d’una gestió pública dels serveis arriba a un 35 % respecte de l’externalització i la gestió privada.

D’altra banda, si un ajuntament es fa càrrec dels serveis públics, també en té un control directe, cosa que, alhora, fomenta la transparència, permet crear llocs de treball dignes i deixa de banda els beneficis per centrar-se més en el servei que ha de rebre la ciutadania i en les possibles maneres de millorar-lo. «La gestió directa dels serveis públics per part de l’ajuntament, ja sigui a través del mateix ajuntament o a través de la creació de cooperatives locals, és bàsica per a assegurar un bon servei i garantir unes condicions laborals dignes», assenyalen des de la CUP.

Alternativa per Solsona – CUP entén que, amb les municipalitzacions, es pot gestionar els serveis públics d’una manera més econòmica, eficient, transparent, compartida i participada pels veïns i veïnes. De fet, serveis com ara l’Escola de Música, els Serveis Funeraris o el Servei de Proveïment d’Aigua ja es gestionen directament des de l’Ajuntament de Solsona i són ben valorats per la ciutadania. L’organització política assenyala que, a banda de l’escola bressol, l’Ajuntament hauria de gestionar i controlar de manera directa o mitjançant cooperatives veïnals els altres serveis públics que ara estan en mans privades, com ara la recollida de la brossa, el servei de deixalleria, la neteja de la vila, la gestió dels tributs municipals, la neteja de les dependències municipals i tots els serveis que no corresponen a actuacions puntuals sinó a serveis bàsics que s’han de prestar obligatòriament perquè el dia a dia de la ciutat funcioni.

La CUP conclou: «Entenem que la qualitat dels serveis que presta l’administració té a veure amb la responsabilitat, la transparència i el compromís amb la gestió pública, així com amb la garantia de la regularitat i la continuïtat dels serveis públics. Per això, cal mantenir els serveis bàsics en mans públiques com a garantia que els criteris sota els quals es gestionaran seran els d’igualtat, d’universalitat pel que fa a l’accés i de vocació de servei a la ciutadania, i no criteris merament mercantilistes o economicistes».