Programa

#serveis públics

Tarificació progressiva

Implantació de la tarificació progressiva en els serveis i les taxes municipals

#aigua #cultura #educació #energia #esports #festes #fiscalitat #gent gran #habitatge #infants #joventut #serveis públics

Municipalització de serveis municipals

Municipalitzar serveis municipals com l’Escola bressol, el servei de recollida porta a porta o la neteja, tot garantint els drets de les treballadores, la qualitat del servei, i una gestió transparent i democràtica que posi els interessos col·lectius per davant dels individuals

#bonGovern #infants #municipalització #ocupació #serveis públics #sostenibilitat #transparència

Garantir l’accés a un habitatge digne a totes les persones

Impulsar un pla d’habitatge a Solsona que garanteixi l’accés a un habitatge digne a totes les persones (Inventari de pisos buits, ordenança reguladora, parc públic d’habitatge, oficina pública de lloguer, mesures fiscals, masoveria urbana, cooperatives d’habitatge, lloguer a joves,..)

#economia social i solidària #fiscalitat #gent gran #habitatge #inclusió social #joventut #serveis públics

Contractació pública transformadora

Fer de la contractació pública un element transformador i de canvi mitjançant l’aplicació de clàusules socials, ètiques i mediambientals

#bonGovern #contractació i compra pública #economia social i solidària #feminismes #serveis públics #sostenibilitat

Revisar el model de gestió del Centre Sanitari del Solsonès

Revisar i reformular el model de gestió del Centre Sanitari del Solsonès per aconseguir una optimització del servei en qualitat i eficiència.

#salut #serveis públics

Laïcitat en espais públics

Treure d’espais públics, com el Cementiri Municipal, els signes confessionals que encara els identifiquen com un equipament religiós.

#laïcitat #serveis públics

Porta a porta de gestió municipal

Implantar el porta a porta municipal, apostant a mig termini per unes taxes de residus que integrin sistemes de pagament per generació, on qui més paga és qui més residus produeix, tant pel que fa a residus domèstics com comercials, ponderant el seu preu, seguint criteris de tarificació social (nombre de persones que viuen a la llar, la renda mitjana disponible de la unitat de convivència o l’ús de l’habitatge) trams diferenciats per a primeres i segones residències i per a immobles destinats al turisme,….)

#fiscalitat #municipalització #noves tecnologies #serveis públics #sostenibilitat

Creació de l’observatori de l’aigua a Solsona

Creació de l’observatori de l’aigua, un òrgan participatiu que ha de tenir un funcionament autònom, i s’ha d’encarregar de definir les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei de l’aigua a Solsona, la presentació de propostes, l’elaboració d’estudis i informes, la informació i formació de la ciutadania , i la rendició de comptes i el control públic.

#aigua #bonGovern #participació #serveis públics #sostenibilitat #transparència

Serveis de gestoria per associacions i entitats

Dotar de suport organitzatiu, logístic i financer les associacions i entitats per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i materialitzar els seus objectius (Xec servei en hores de gestoria)

#cultura #entitats #festes #serveis públics

Habitatge públic per la gent gran

Estudiar la construcció d’una residència de gent gran municipal o l’adquisició d’habitatge per destinar-lo a pisos tutelats.

#gent gran #habitatge #serveis públics

Porta a porta i planta de compostatge comarcal

Implantació d’un model de recollida porta a porta i estudiar la creació d’una planta de compostatge mancomunada així com l’obtenció d’electricitat amb biogàs procedent d’aquests residus orgànics.

#energia #serveis públics #sostenibilitat

Gestió cooperativa d’espais i serveis municipals

Cedir a les cooperatives del territori la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits per la transformació d’aliments, laboratoris tecnològics, espais de cotreball i oficines d’acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives en els equipaments de promoció econòmica. Ampliar la cessió d’ús i la gestió cooperativa i comunitària a altres modalitats com espais-test, bancs de terres, naus industrials o sòl periurbà

#economia social i solidària #ocupació #serveis públics

Autogeneració d’energia

Foment de les instal·lacions d’autogeneració d’energia (Molí de Foix, plaques solars en edificis municipals,…)

#energia #serveis públics #sostenibilitat

Casals d’estiu municipals

Oferta municipal de casals d’estiu, de pasqua i Nadal

#educació #esports #feminismes #infants #joventut #serveis públics

Illa Cultural

Executar el projecte de l’illa cultural, garantint la gestió pública o comunitària de l’espai

#cultura #municipalització #obres #serveis públics

Persones traductores

Garantir persones traductores per l’accessibilitat dels serveis municipals.

#inclusió social #serveis públics

Unificar els serveis socials municipals i comarcals

Unificar els serveis socials municipals i comarcals en un mateix espai, promovent una oficina única d’atenció als serveis socials.

#inclusió social #serveis públics

Ajudes per la participació d’infants i joves a les activitats extraescolars

Ajudes per la participació d’infants i joves a les activitats extraescolars (Xec-servei)

#educació #entitats #esports #infants #joventut #serveis públics

Igualtat de drets del servei funerari per a totes les persones

Garantir la igualtat de drets del servei funerari a les persones no religioses i acompanyament integral al dol

#gent gran #laïcitat #serveis públics

Una regidoria, una tècnica

Una regidoria, una tècnica. Optimització i reorganització dels recursos humans de l’ajuntament de Solsona vetllant perquè les diferents regidories puguin tenir com a mínim una tècnica encarregada.

#bonGovern #comerç #cultura #esports #festes #gent gran #habitatge #inclusió social #infants #joventut #mobilitat #ocupació #salut #serveis públics