Programa

#inclusió social

Garantir l’accés a un habitatge digne a totes les persones

Impulsar un pla d’habitatge a Solsona que garanteixi l’accés a un habitatge digne a totes les persones (Inventari de pisos buits, ordenança reguladora, parc públic d’habitatge, oficina pública de lloguer, mesures fiscals, masoveria urbana, cooperatives d’habitatge, lloguer a joves,..)

#economia social i solidària #fiscalitat #gent gran #habitatge #inclusió social #joventut #serveis públics

Pla per la cohesió i inclusió social contra el racisme i la xenofòbia

Pla per la cohesió i inclusió social, que combati el racisme i la xenofòbia, que fomenti espais de participació intercultural basats en el respecte i el reforç de la diversitat cultural com a riquesa de la ciutat, i doti de recursos l’àrea d’immigració dels serveis socials per a poder donar resposta les necessitats existents

#bonGovern #cultura #inclusió social

Fer de l’IBI un impost més progressiu, redistributiu i que fomenti la mobilització d’habitatge buit

Modificar l’IBI per fer-lo un impost més progressiu i redistributiu i permetre la mobilització d’habitatge buit.

  • Aplicar bonificacions a l’IBI en funció de la renda introduint quan sigui possible criteris socials i de gènere, com les famílies monomarentals i monoparentals,
  • Aprovar (tot i que es una mesura complicada d’executar) un recàrrec de fins a un 50% de l’IBI als habitatges buits de grans propietaris
  • Introduir l’IBI diferenciat en indústries i comerços amb major valor cadastral i apujar-lo al màxim possible per millorar-ne la progressivitat
  • Subvencionar amb una part de l’IBI a aquelles propietàries que posin a lloguer un habitatge a través d’una borsa pública de lloguer social
  • Cobrar l’IBI a les propietats amb caràcter lucratiu de les entitats religioses.

#comerç #feminismes #fiscalitat #habitatge #inclusió social #laïcitat

Ampliar l’oferta formativa pels infants i adolescents no acompanyats

Ampliar l’oferta formativa dirigida als infants, adolescents i joves no acompanyats (Cursos, classes de llengua, ajuda per aconseguir la nacionalitat, inserció i formació laboral…)

#inclusió social #joventut

Perspectiva feminista en les polítiques d’inclusió social

Incloure la perspectiva feminista en totes les polítiques i plans d’immigració i interculturalitat

#feminismes #inclusió social

Inclusió real dels infants i adolescents no acompanyats

Promoure la interrelació del col·lectiu d’infants i adolescents NO Acompanyats del Solsonès i la societat solsonina amb estratègies i activitats que fomentin la inclusió

#inclusió social #infants #joventut

Interrelació entre SIS i les entitats

Promoure la interrelació entre SIS i les entitats que intervinguin en infants i adolescents fora de l’educació formal

#educació #inclusió social #infants #joventut

Persones traductores

Garantir persones traductores per l’accessibilitat dels serveis municipals.

#inclusió social #serveis públics

Millorar l’alberg de transeünts de Solsona

Millorar la gestió de l’alberg de transeünts de Solsona

#inclusió social

Formació a la nova ciutadania

Formació a la nova ciutadania per preparar els exàmens de nacionalitat així com altres formacions (català,…)

#educació #inclusió social

Unificar els serveis socials municipals i comarcals

Unificar els serveis socials municipals i comarcals en un mateix espai, promovent una oficina única d’atenció als serveis socials.

#inclusió social #serveis públics

Espais de joc i projectes transgeneracionals

Promoure espais de joc i projectes de col·laboració transgeneracional (escoles-gent gran) i intercultural

#gent gran #inclusió social #infants #joventut

Una regidoria, una tècnica

Una regidoria, una tècnica. Optimització i reorganització dels recursos humans de l’ajuntament de Solsona vetllant perquè les diferents regidories puguin tenir com a mínim una tècnica encarregada.

#bonGovern #comerç #cultura #esports #festes #gent gran #habitatge #inclusió social #infants #joventut #mobilitat #ocupació #salut #serveis públics