Programa

#municipalització

Municipalització de serveis municipals

Municipalitzar serveis municipals com l’Escola bressol, el servei de recollida porta a porta o la neteja, tot garantint els drets de les treballadores, la qualitat del servei, i una gestió transparent i democràtica que posi els interessos col·lectius per davant dels individuals

#bonGovern #infants #municipalització #ocupació #serveis públics #sostenibilitat #transparència

Porta a porta de gestió municipal

Implantar el porta a porta municipal, apostant a mig termini per unes taxes de residus que integrin sistemes de pagament per generació, on qui més paga és qui més residus produeix, tant pel que fa a residus domèstics com comercials, ponderant el seu preu, seguint criteris de tarificació social (nombre de persones que viuen a la llar, la renda mitjana disponible de la unitat de convivència o l’ús de l’habitatge) trams diferenciats per a primeres i segones residències i per a immobles destinats al turisme,….)

#fiscalitat #municipalització #noves tecnologies #serveis públics #sostenibilitat

Obradors comunitaris

Promoure la gestió pública o col·lectiva d’infraestructures dedicades a l’elaboració i a la transformació alimentària amb preus a l’abast de la pagesia. (espais d’obrador en l’àmbit rural i recuperar escorxadors municipals)

#economia social i solidària #municipalització #sostenibilitat

Illa Cultural

Executar el projecte de l’illa cultural, garantint la gestió pública o comunitària de l’espai

#cultura #municipalització #obres #serveis públics