Programa

#laïcitat

Fer de l’IBI un impost més progressiu, redistributiu i que fomenti la mobilització d’habitatge buit

Modificar l’IBI per fer-lo un impost més progressiu i redistributiu i permetre la mobilització d’habitatge buit.

  • Aplicar bonificacions a l’IBI en funció de la renda introduint quan sigui possible criteris socials i de gènere, com les famílies monomarentals i monoparentals,
  • Aprovar (tot i que es una mesura complicada d’executar) un recàrrec de fins a un 50% de l’IBI als habitatges buits de grans propietaris
  • Introduir l’IBI diferenciat en indústries i comerços amb major valor cadastral i apujar-lo al màxim possible per millorar-ne la progressivitat
  • Subvencionar amb una part de l’IBI a aquelles propietàries que posin a lloguer un habitatge a través d’una borsa pública de lloguer social
  • Cobrar l’IBI a les propietats amb caràcter lucratiu de les entitats religioses.

#comerç #feminismes #fiscalitat #habitatge #inclusió social #laïcitat

Laïcitat en espais públics

Treure d’espais públics, com el Cementiri Municipal, els signes confessionals que encara els identifiquen com un equipament religiós.

#laïcitat #serveis públics

Laïcitat en les festes populars

Garantir la laïcitat en les festes populars de la ciutat

#bonGovern #cultura #laïcitat

Igualtat de drets del servei funerari per a totes les persones

Garantir la igualtat de drets del servei funerari a les persones no religioses i acompanyament integral al dol

#gent gran #laïcitat #serveis públics