Programa

#feminismes

Passarel·la per vianants paral·lela al pont

Construcció d’una passarel·la per vianants paral·lela al pont, per connectar aquesta zona amb el nucli antic i dalt el camp, posant el vianant i la seva seguretat i llibertat al centre. .

#feminismes #gent gran #infants #mobilitat #obres

Solsona espai de joc

Impulsar una nova política de joc a l’espai públic que parteix de la necessitat de repensar les oportunitats que la ciutat ofereix per al joc divers i inclusiu a l’aire lliure. Entre altres propostes habilitar una zona de joc d’escacs gegants i repensar la zona de dalt el camp, per fer-la més inclusiva i diversa.

#esports #feminismes #gent gran #infants #joventut #participació #salut

Contractació pública transformadora

Fer de la contractació pública un element transformador i de canvi mitjançant l’aplicació de clàusules socials, ètiques i mediambientals

#bonGovern #contractació i compra pública #economia social i solidària #feminismes #serveis públics #sostenibilitat

Fer de l’IBI un impost més progressiu, redistributiu i que fomenti la mobilització d’habitatge buit

Modificar l’IBI per fer-lo un impost més progressiu i redistributiu i permetre la mobilització d’habitatge buit.

  • Aplicar bonificacions a l’IBI en funció de la renda introduint quan sigui possible criteris socials i de gènere, com les famílies monomarentals i monoparentals,
  • Aprovar (tot i que es una mesura complicada d’executar) un recàrrec de fins a un 50% de l’IBI als habitatges buits de grans propietaris
  • Introduir l’IBI diferenciat en indústries i comerços amb major valor cadastral i apujar-lo al màxim possible per millorar-ne la progressivitat
  • Subvencionar amb una part de l’IBI a aquelles propietàries que posin a lloguer un habitatge a través d’una borsa pública de lloguer social
  • Cobrar l’IBI a les propietats amb caràcter lucratiu de les entitats religioses.

#comerç #feminismes #fiscalitat #habitatge #inclusió social #laïcitat

Eliminació se les barreres arquitectòniques

Pla per l’eliminació se les barreres arquitectòniques degudament calendaritzat i pressupostat, durant els 4 anys de mandat

#feminismes #gent gran #infants #mobilitat #obres #sostenibilitat

Creació de plans d’igualtat

Donar suport a programes per impulsar l’equitat de gènere, la creació de plans d’igualtat i el suport a la sostenibilitat col·lectiva des de la perspectiva de l’economia feminista

#economia social i solidària #feminismes #ocupació

Permeabilitat del nucli antic

Garantir que es mantinguin els espais que permeten la permeabilitat del nucli antic (com les escales del carrer llobera) i millorar-ne la senyalització, il·luminació i seguretat; així com explorar l’obertura de nous passos que permetin la connectivitat del nucli antic.

#feminismes #gent gran #infants #mobilitat #obres

Formació feminista i amb perspectiva de gènere a les escoles

Fomentar des de les institucions la formació feminista i amb perspectiva de gènere a les escoles

#educació #feminismes #infants #joventut

Esport femení

Polítiques públiques per fomentar l’esport femení

#esports #feminismes

Casals d’estiu municipals

Oferta municipal de casals d’estiu, de pasqua i Nadal

#educació #esports #feminismes #infants #joventut #serveis públics

Pla per la coeducació

Impulsar un pla per la coeducació als centres escolars de Solsona

#educació #feminismes #infants #joventut

Compatibilitzar l’ús de l’espai infantil de la biblioteca

Buscar una solució per compatibilitzar l’ús de l’espai infantil de la biblioteca amb el silenci necessari a la biblioteca en general

#cultura #feminismes #infants

Campanya per eliminar les agressions sexistes en l’oci nocturn

Ampliar el suport econòmic i tècnic a la campanya per eliminar les agressions sexistes en l’oci nocturn

#cultura #feminismes #joventut

Criteris de paritat de gènere a projectes culturals

Que l’Ajuntament contempli criteris de paritat de gènere a l’hora d’impulsar o donar suport a projectes culturals i programar activitats, i que elabori anualment un informe sobre quants homes i dones participen en els projectes i activitats culturals que programa i aquelles a les quals dóna suport

#cultura #feminismes #transparència

Perspectiva feminista en les polítiques d’inclusió social

Incloure la perspectiva feminista en totes les polítiques i plans d’immigració i interculturalitat

#feminismes #inclusió social