Programa

#economia social i solidària

Treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit de caràcter ètic i popular

Començar a treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit de caràcter ètic i popular i elaborar un pla on es defineixin els passos a seguir per tal que Solsona es desconnecti, a mig termini, de l’actual entramat financer (al màxim possible) i incrementar el coneixement ciutadà de les finances ètiques

#contractació i compra pública #economia social i solidària #fiscalitat

Garantir l’accés a un habitatge digne a totes les persones

Impulsar un pla d’habitatge a Solsona que garanteixi l’accés a un habitatge digne a totes les persones (Inventari de pisos buits, ordenança reguladora, parc públic d’habitatge, oficina pública de lloguer, mesures fiscals, masoveria urbana, cooperatives d’habitatge, lloguer a joves,..)

#economia social i solidària #fiscalitat #gent gran #habitatge #inclusió social #joventut #serveis públics

Contractació pública transformadora

Fer de la contractació pública un element transformador i de canvi mitjançant l’aplicació de clàusules socials, ètiques i mediambientals

#bonGovern #contractació i compra pública #economia social i solidària #feminismes #serveis públics #sostenibilitat

Obradors comunitaris

Promoure la gestió pública o col·lectiva d’infraestructures dedicades a l’elaboració i a la transformació alimentària amb preus a l’abast de la pagesia. (espais d’obrador en l’àmbit rural i recuperar escorxadors municipals)

#economia social i solidària #municipalització #sostenibilitat

Crear una moneda local

Crear una moneda local per fomentar el comerç local i de proximitat.

#comerç #economia social i solidària #ocupació

Polítiques econòmiques i comercials a favor del petit comerç i de proximitat

Fomentar polítiques econòmiques i comercials a favor del petit comerç i de proximitat, impulsant l’especialització i la promoció de la producció de proximitat agroecològica, industrial i artesanal, i de l’economia social, cooperativa i ecològica.

#comerç #economia social i solidària #ocupació #salut #sostenibilitat

Creació de plans d’igualtat

Donar suport a programes per impulsar l’equitat de gènere, la creació de plans d’igualtat i el suport a la sostenibilitat col·lectiva des de la perspectiva de l’economia feminista

#economia social i solidària #feminismes #ocupació

Suport a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives

Facilitar suport tècnic i econòmic a projectes que cerquin l’articulació i la intercooperació del cooperativisme local i promoure ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives.

#economia social i solidària #ocupació

Gestió cooperativa d’espais i serveis municipals

Cedir a les cooperatives del territori la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits per la transformació d’aliments, laboratoris tecnològics, espais de cotreball i oficines d’acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives en els equipaments de promoció econòmica. Ampliar la cessió d’ús i la gestió cooperativa i comunitària a altres modalitats com espais-test, bancs de terres, naus industrials o sòl periurbà

#economia social i solidària #ocupació #serveis públics

Formació i sensibilització respecte al cooperativisme

Introduir l’opció de l’empresa cooperativa de forma transversal a les propostes formatives o als recursos de les agències de promoció econòmica local, dotant-les de pressupostos per a la creació d’empreses cooperatives i per a la sensibilització respecte al cooperativisme de prescriptores, gestories i assessories, col·legis professionals o personal de l’Administració dedicat a la creació d’empresa.

#economia social i solidària #ocupació

Consell municipal d’Economia Social i Solidària

Incorporar el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària als espais de decisió de la política econòmica local. Crear el consell municipal d’economia social i solidària o grups de treball on el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi i avaluï polítiques públiques de promoció cooperativa i generi propostes de transició econòmica i ecològica del conjunt de l’economia local

#economia social i solidària #participació #sostenibilitat

Alleugerir les càrregues fiscals de les iniciatives d’Economia Social i Solidaria

Mesures fiscals favorables a l’Economia Social i Solidaria. Fer un estudi per analitzar com alleugerir les càrregues fiscals de les iniciatives d’Economia Social i Solidària, especialment en els primers anys de vida, identificant possibles mesures a introduir en les ordenances fiscals de Solsona

#economia social i solidària #fiscalitat #ocupació

Millora del finançament de projectes d’impacte i transformació social

Promoure la complicitat de les finances cooperatives, ètiques i solidàries, mitjançant fons locals i instruments que millorin l’accés al finançament i a la capitalització de les cooperatives per a projectes d’impacte i transformació social.

#economia social i solidària #fiscalitat #ocupació

Creació de cooperatives escolars

Contribuir a incorporar l’Economia Social i Solidaria als centres educatius (primària, secundària i universitat) donant suport als centres d’ensenyament per la creació de cooperatives escolars

#economia social i solidària #educació #joventut

Economia Social i Solidaria, justa i arrelada al territori

Foment de l’Economia Social i Solidaria, justa i arrelada al territori, per part de l’Agència de Desenvolupament Solsona-Cardona

#economia social i solidària #ocupació