Programa

#cultura

Tarificació progressiva

Implantació de la tarificació progressiva en els serveis i les taxes municipals

#aigua #cultura #educació #energia #esports #festes #fiscalitat #gent gran #habitatge #infants #joventut #serveis públics

Casal jove

Promoure un casal jove municipal. Un espai adient i obert a la ciutat, amb uns horaris adaptats i una persona dinamitzadora (jove pertanyent a una entitat de la ciutat), amb una sala de reunions “jove”, un espai d’oci,…

#cultura #entitats #joventut

Pla per la cohesió i inclusió social contra el racisme i la xenofòbia

Pla per la cohesió i inclusió social, que combati el racisme i la xenofòbia, que fomenti espais de participació intercultural basats en el respecte i el reforç de la diversitat cultural com a riquesa de la ciutat, i doti de recursos l’àrea d’immigració dels serveis socials per a poder donar resposta les necessitats existents

#bonGovern #cultura #inclusió social

Agenda cultural

Crear una agenda cultural i d’actes a la ciutat conjunta, que eviti contraproramacions i faciliti la feina a les entitats a l’hora d’organitzar actes a la ciutat (inventari espais, instal·lacions i recursos disponibles)

#bonGovern #cultura #entitats #esports #festes #noves tecnologies #participació #transparència

Serveis de gestoria per associacions i entitats

Dotar de suport organitzatiu, logístic i financer les associacions i entitats per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i materialitzar els seus objectius (Xec servei en hores de gestoria)

#cultura #entitats #festes #serveis públics

Retolació i senyalització de comerços i establiments

Proposar la modificació de les regulacions del Pla Especial del Nucli Antic pel que fa a la retolació i senyalització de comerços i establiments. Estudi d’un model de ambientació històrica i turística del centre històric.

#comerç #cultura #obres #turisme

Rutes a peu i de senderisme

Inventari, millora, pla de manteniment i nova creació de rutes a peu i de senderisme. Proposta Camí de l’Aigua

#cultura #esports #gent gran #infants #joventut #mobilitat #obres #salut

Millora de les zones d’aparcament

Millora de les zones d’aparcament en zones de la ciutat que tenen aquesta necessitat (polivalent, zona esportiva…)

#cultura #esports #mobilitat #obres

Cartelleres informatives

Ampliació de les cartelleres informatives a la ciutat (casc antic)

#cultura #entitats #obres #participació #transparència

Horaris sales d’estudi durant època d’exàmens

Donar resposta a les necessitats dels i de les estudiants en època d’exàmens, especialment en horari nocturn i caps de setmana

#cultura #educació #joventut

Música en directe

Fomentar i recolzar la programació de música en directe i altres programacions cultural

#cultura #festes #joventut

Millores als despatxos d’entitats del casal

Repensar la sala de conferències del casal per destinar-la a despatxos per entitats, i crear una sala multifunció amb una impressora compartida entre les entitats que tenen despatx al casal

#cultura #entitats #noves tecnologies

Compatibilitzar l’ús de l’espai infantil de la biblioteca

Buscar una solució per compatibilitzar l’ús de l’espai infantil de la biblioteca amb el silenci necessari a la biblioteca en general

#cultura #feminismes #infants

Illa Cultural

Executar el projecte de l’illa cultural, garantint la gestió pública o comunitària de l’espai

#cultura #municipalització #obres #serveis públics

Campanya per eliminar les agressions sexistes en l’oci nocturn

Ampliar el suport econòmic i tècnic a la campanya per eliminar les agressions sexistes en l’oci nocturn

#cultura #feminismes #joventut

Laïcitat en les festes populars

Garantir la laïcitat en les festes populars de la ciutat

#bonGovern #cultura #laïcitat

Ordenança de sorolls

Redactar una normativa que garanteixi la compatibilitat dels actes culturals amb el descans de les veïnes (Ordenança de sorolls)

#bonGovern #comerç #cultura #festes #joventut

Criteris de paritat de gènere a projectes culturals

Que l’Ajuntament contempli criteris de paritat de gènere a l’hora d’impulsar o donar suport a projectes culturals i programar activitats, i que elabori anualment un informe sobre quants homes i dones participen en els projectes i activitats culturals que programa i aquelles a les quals dóna suport

#cultura #feminismes #transparència

Pla de la Cultura

Crear un Pla de la Cultura que integri els diferents actors de l’àmbit cultural (centres de formació, creadors, recerca, sales d’exhibició, entitats i públic) i que defineixi uns objectius clars a curt-mitjà

#bonGovern #cultura #entitats #participació

Una regidoria, una tècnica

Una regidoria, una tècnica. Optimització i reorganització dels recursos humans de l’ajuntament de Solsona vetllant perquè les diferents regidories puguin tenir com a mínim una tècnica encarregada.

#bonGovern #comerç #cultura #esports #festes #gent gran #habitatge #inclusió social #infants #joventut #mobilitat #ocupació #salut #serveis públics