Revisar el Pla Especial del Nucli Antic

— 10 novembre 16

Estudiar la priorització en l’execució dels passos previstos per la permeabilització del Nucli Antic i proposar-ho a l’equip de govern.