#11

Revisar el Pla Especial del Nucli Antic

Pendent   |   Jul 2017 - Jun 2018

Estudiar la priorització en l’execució dels passos previstos per la permeabilització del Nucli Antic i proposar-ho a l’equip de govern.