#22

Optimitzar la recollida de deixalles

Pendent   |   Jul 2016 - Jun 2017

Elaborar una proposta de municipalització el servei de neteja i recollida de deixalles una vegada acabi la concessió.