Optimitzar la recollida de deixalles

— 10 novembre 16

Elaborar una proposta de municipalització el servei de neteja i recollida de deixalles una vegada acabi la concessió.