Estudiar la recuperació de la Font dels Frares

— 10 novembre 16

Sol·licitar als serveis tècnics un informe sobre la propietat de la Font dels Frares.