#14

Estudiar la recuperació de la Font dels Frares

Fet   |   Gen - Jun 2016

Sol·licitar als serveis tècnics un informe sobre la propietat de la Font dels Frares.