#20

Estudiar la possibilitat d’un carril bici

Pendent   |   Jul 2018 - Jun 2019

Estudiar els accessos a Solsona des del Càmping-CTFC, zones industrials i escoles per dotar-los de carril bici.