Detectar els dèficits urbanístic

— 10 novembre 16

Organitzar una marxa popular des dels 4 punts cardinals per detectar els dèficits i les mancances urbanístiques i barreres arquitectoniques.

Hem organitzat una caminada per detectar barreres arquitectòniques (22 octubre 2016).

Hem presentat un informe amb més de 100 barreres detectades i una web des d’on es poden veure i es poden afegir altres punts (7 març 2017).