#17

Condicionar la zona de sota el pont

Pendent   |   Gen - Jun 2017

Elaborar moció amb una proposta de condicionament dels aparca- ments de sota el pont i d’accés pels vianants al nucli antic.