Projecte polític

Detectar els dèficits urbanístic

10 novembre 16

Organitzar una marxa popular des dels 4 punts cardinals per detectar els dèficits i les mancances urbanístiques i barreres arquitectoniques. Hem organitzat una caminada per detectar barreres arquitectòniques (22 octubre 2016). Hem presentat un informe amb més de 100 barreres detectades i una web des d’on es poden veure i es poden afegir altres punts (7 març […]

[ llegir més ]

Revisar el Pla Especial del Nucli Antic

10 novembre 16

Estudiar la priorització en l’execució dels passos previstos per la permeabilització del Nucli Antic i proposar-ho a l’equip de govern.

[ llegir més ]

Estudiar una zona verda al Camp del Serra

10 novembre 16

Crear un grup de treball que estudiï la viabilitat de l’execució del projecte de parc o zona verda al Camp del Serra a partir del projecte tècnic existent. Estudiar l’estratègia de negociació amb la SAREB.

[ llegir més ]

Millorar la gestió de la Mare de la Font

10 novembre 16

Crear un grup de treball què defineixi i executi el procés participatiu amb diferents propostes per la millora de la gestió del parc.

[ llegir més ]

Estudiar la recuperació de la Font dels Frares

10 novembre 16

Sol·licitar als serveis tècnics un informe sobre la propietat de la Font dels Frares.

[ llegir més ]

Augmentar el patrimoni municipal

10 novembre 16

Demanar a l’Ajuntament que sol·liciti a la Generalitat (INCASOL) la gestió directa i total del sol industrial del municipi. Estudiar la viabilitat de la cessió dels blocs d’obres públiques per crear un alberg de joventut.

[ llegir més ]

Millorar la connectivitat entre els barris

10 novembre 16

Elaborar i presentar a l’equip de govern una proposta d’actuació per executar les previsions del POUM de les connexions entre CISA i Cabana del Geli.

[ llegir més ]

Condicionar la zona de sota el pont

10 novembre 16

Elaborar moció amb una proposta de condicionament dels aparca- ments de sota el pont i d’accés pels vianants al nucli antic.

[ llegir més ]

Millorar l’aparcament al nucli antic

10 novembre 16

Fer una proposta, treballada amb els veïns i altres afectats, per la implementació de zones blaves al nucli antic.

[ llegir més ]

Recuperar camins tradicionals del municipi

10 novembre 16

Portar a terme una ronda de contactes amb entitats i col·lectius implicats i/o interessats en executar, de manera voluntària, el projecte de millora de diferents camins tradicionals del municipi.

[ llegir més ]

Estudiar la possibilitat d’un carril bici

10 novembre 16

Estudiar els accessos a Solsona des del Càmping-CTFC, zones industrials i escoles per dotar-los de carril bici.

[ llegir més ]

Millorar del transport públic

10 novembre 16

Crear un grup de treball perquè defineixi i executi el procés participatiu per la millora del servei de bus urbà. Sol·licitar la integració tarifària amb Cardona i Biosca per desplaçaments fins a Barcelona i Lleida.

[ llegir més ]

Optimitzar la recollida de deixalles

10 novembre 16

Elaborar una proposta de municipalització el servei de neteja i recollida de deixalles una vegada acabi la concessió.

[ llegir més ]

Obrir els WC públics

10 novembre 16

Sol·licitar que s’obrin els lavabos públics de la Plaça del Camp i estudiar-ne la instal·lació a altres indrets del municipi.

[ llegir més ]

Ampliar la xarxa d’horts urbans

10 novembre 16

Crear un procés de recerca de sòl per a la ubicació d’horts urbans. Estudiar el document d’accés i manteniment de la gestió dels horts urbans, i proposar millores, si calen.

[ llegir més ]