Reforçar els consells existents

— 10 novembre 16

Estudiar el funcionament dels consells actuals, proposar millores en aquells en què es detectin dèficits i proposar la creació de nous consells ciutadans com consells de barri i el consell de ciutat