#4

Reforçar els consells existents

Pendent   |   Gen 2016 - Jun 2017

Estudiar el funcionament dels consells actuals, proposar millores en aquells en què es detectin dèficits i proposar la creació de nous consells ciutadans com consells de barri i el consell de ciutat