#8

Fomentar participació i democràcia directa

Pendent   |   2016 - 2019

Treballar de manera transversal en totes aquelles accions que es puguin portar a terme des de l’ajuntament per tal de fomentar la participació política i la democràcia directa dels ciutadans de Solsona.