Fomentar participació i democràcia directa

— 10 novembre 16

Treballar de manera transversal en totes aquelles accions que es puguin portar a terme des de l’ajuntament per tal de fomentar la participació política i la democràcia directa dels ciutadans de Solsona.