Fomentar la participació als plens

— 10 novembre 16

Presentar una proposta de reglament provisional d’aplicació immediata per permetre l’ús de la paraula a la ciutadania en els plens.

El Ple municipal va aprovar el 29 de gener de 2016 un reglament per al foment de la participació ciutadana en els plens municipals a instàncies del grup municipal d’Alternativa per Solsona-CUP i a partir d’un text consensuat. És una normativa provisional vigent fins que entri en vigor el reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament en el qual s’està treballant.