Fomentar la participació a les escoles

— 10 novembre 16

Treballar en una proposta de millora del Consell d’Infants i Adoles- cents de Solsona.