Projecte polític

Treballar el Reglament de participació

10 novembre 16

Crear un Grup de Treball que participi activament en el procés participatiu d’elaboració del Reglament de Participació Ciutadana organitzat per l’equip de govern.

[ llegir més ]

Reformar la regidoria de participació

10 novembre 16

Presentar una proposta de funcionament i organització de la regidoria de participació ciutadana i presentar-la al regidor.

[ llegir més ]

Fomentar la participació als plens

10 novembre 16

Presentar una proposta de reglament provisional d’aplicació immediata per permetre l’ús de la paraula a la ciutadania en els plens. El Ple municipal va aprovar el 29 de gener de 2016 un reglament per al foment de la participació ciutadana en els plens municipals a instàncies del grup municipal d’Alternativa per Solsona-CUP i a partir […]

[ llegir més ]

Reforçar els consells existents

10 novembre 16

Estudiar el funcionament dels consells actuals, proposar millores en aquells en què es detectin dèficits i proposar la creació de nous consells ciutadans com consells de barri i el consell de ciutat

[ llegir més ]

Millorar el web de l’Ajuntament

10 novembre 16

Elaborar una proposta de millora del web de l’Ajuntament a nivell d’estructura i continguts.

[ llegir més ]

Millorar la comunicació no digital

10 novembre 16

Presentar una proposta de projecte per la implantació de cartelleres públiques (o altres elements) en els diferents barris de Solsona.

[ llegir més ]

Fomentar la participació a les escoles

10 novembre 16

Treballar en una proposta de millora del Consell d’Infants i Adoles- cents de Solsona.

[ llegir més ]

Fomentar participació i democràcia directa

10 novembre 16

Treballar de manera transversal en totes aquelles accions que es puguin portar a terme des de l’ajuntament per tal de fomentar la participació política i la democràcia directa dels ciutadans de Solsona.

[ llegir més ]

Millorar la coordinació amb entitats

10 novembre 16

Treballar per tal d’assolir una comunicació més eficient entre el consistori i les entitats, i entre les pròpies entitats.

[ llegir més ]