Programa

Interrelació entre SIS i les entitats

Promoure la interrelació entre SIS i les entitats que intervinguin en infants i adolescents fora de l’educació formal

#educació #inclusió social #infants #joventut

Persones traductores

Garantir persones traductores per l’accessibilitat dels serveis municipals.

#inclusió social #serveis públics

Millorar l’alberg de transeünts de Solsona

Millorar la gestió de l’alberg de transeünts de Solsona

#inclusió social

Formació a la nova ciutadania

Formació a la nova ciutadania per preparar els exàmens de nacionalitat així com altres formacions (català,…)

#educació #inclusió social

Unificar els serveis socials municipals i comarcals

Unificar els serveis socials municipals i comarcals en un mateix espai, promovent una oficina única d’atenció als serveis socials.

#inclusió social #serveis públics

Promoció dels hàbits saludables

Promoció dels hàbits saludables i medicina preventiva

#gent gran #infants #joventut #salut

Ajudes per la participació d’infants i joves a les activitats extraescolars

Ajudes per la participació d’infants i joves a les activitats extraescolars (Xec-servei)

#educació #entitats #esports #infants #joventut #serveis públics

Espais de joc i projectes transgeneracionals

Promoure espais de joc i projectes de col·laboració transgeneracional (escoles-gent gran) i intercultural

#gent gran #inclusió social #infants #joventut

Igualtat de drets del servei funerari per a totes les persones

Garantir la igualtat de drets del servei funerari a les persones no religioses i acompanyament integral al dol

#gent gran #laïcitat #serveis públics

Pla de comunicació municipal

Elaborar un pla de comunicació municipal

#bonGovern #noves tecnologies #transparència

Plataforma de democràcia participativa

Impulsar l’ús d’una plataforma de democràcia participativa de codi obert.

#bonGovern #noves tecnologies #participació #transparència

Una regidoria, una tècnica

Una regidoria, una tècnica. Optimització i reorganització dels recursos humans de l’ajuntament de Solsona vetllant perquè les diferents regidories puguin tenir com a mínim una tècnica encarregada.

#bonGovern #comerç #cultura #esports #festes #gent gran #habitatge #inclusió social #infants #joventut #mobilitat #ocupació #salut #serveis públics

Programari lliure

Migrar de manera progressiva a programari lliure totes les webs i aplicacions municipals, utilitzant només formats i protocols oberts, amb especificacions públiques i que disposin de bones implementacions lliures.

#bonGovern #noves tecnologies #transparència

Facilitar l’accés a la informació municipal

Facilitar l’accés a la informació municipal a tots els ciutadans i ciutadanes fent que aquesta estigui ordenada, sigui clara i es pugui utilitzar fàcilment

#bonGovern #noves tecnologies #participació #transparència

Participació dels infants i joves en la pressa de decisions

Afavorir la implicació dels infants i joves en la pressa de decisions d’aquells temes de la ciutat que els afectin directament

#bonGovern #infants #joventut #participació #transparència

Fomentar la participació de les ciutadanes als plens municipals

Fomentar la participació de les ciutadanes als plens municipals: Difondre’ls a les cartelleres, realitzar els precs les preguntes dels ciutadans al principi del ple.

#bonGovern #participació #transparència

Consells municipals amb poder de decisió

Actualitzar els reglament de participació ciutadana i els reglaments dels diferents consells municipals per tal que esdevinguin eines reals de decisió.

#bonGovern #entitats #participació #transparència

Procediments administratius i la implantació de l’administració electrònica

Optimització del funcionament de l’administració municipal mitjançant l’actualització dels procediments administratius i la implantació de l’administració electrònica

#bonGovern #contractació i compra pública #noves tecnologies #transparència

Pla normatiu municipal

Implantació d’un pla normatiu municipal

#bonGovern #transparència