Programa

Borsa de repassos i canguratges

Borsa de repassos i canguratges gestionada des de l’Ajuntament (Oficina jove)

#educació #infants #joventut #ocupació

Fomentar la formació DUAL

Fomentar els cicles formatius en modalitat DUAL

#educació #joventut #ocupació

Horaris sales d’estudi durant època d’exàmens

Donar resposta a les necessitats dels i de les estudiants en època d’exàmens, especialment en horari nocturn i caps de setmana

#cultura #educació #joventut

Il·luminar el Parc de la Mina

Il·luminar el Parc de la Mina

#esports #obres

Esport femení

Polítiques públiques per fomentar l’esport femení

#esports #feminismes

Carril bici a les zones industrials i centres educatius

Construir carrils bici que permetin connectar el nucli urbà amb les zones industrials, i els centres educatius, a fi de garantir una mobilitat segura, sostenible i mediambientalment responsable, en el marc d’un pla d’eliminació de l’ús de vehicles a Solsona

#esports #infants #joventut #mobilitat #obres #salut #sostenibilitat

Casals d’estiu municipals

Oferta municipal de casals d’estiu, de pasqua i Nadal

#educació #esports #feminismes #infants #joventut #serveis públics

Potenciar el consell escolar municipal

Potenciar i fomentar el consell escolar municipal com a òrgan de gestió educativa, i promoure projectes com els patis oberts i el bus a peu

#educació #infants #joventut #mobilitat

Pla per la coeducació

Impulsar un pla per la coeducació als centres escolars de Solsona

#educació #feminismes #infants #joventut

Música en directe

Fomentar i recolzar la programació de música en directe i altres programacions cultural

#cultura #festes #joventut

Millores als despatxos d’entitats del casal

Repensar la sala de conferències del casal per destinar-la a despatxos per entitats, i crear una sala multifunció amb una impressora compartida entre les entitats que tenen despatx al casal

#cultura #entitats #noves tecnologies

Compatibilitzar l’ús de l’espai infantil de la biblioteca

Buscar una solució per compatibilitzar l’ús de l’espai infantil de la biblioteca amb el silenci necessari a la biblioteca en general

#cultura #feminismes #infants

Illa Cultural

Executar el projecte de l’illa cultural, garantint la gestió pública o comunitària de l’espai

#cultura #municipalització #obres #serveis públics

Campanya per eliminar les agressions sexistes en l’oci nocturn

Ampliar el suport econòmic i tècnic a la campanya per eliminar les agressions sexistes en l’oci nocturn

#cultura #feminismes #joventut

Laïcitat en les festes populars

Garantir la laïcitat en les festes populars de la ciutat

#bonGovern #cultura #laïcitat

Ordenança de sorolls

Redactar una normativa que garanteixi la compatibilitat dels actes culturals amb el descans de les veïnes (Ordenança de sorolls)

#bonGovern #comerç #cultura #festes #joventut

Criteris de paritat de gènere a projectes culturals

Que l’Ajuntament contempli criteris de paritat de gènere a l’hora d’impulsar o donar suport a projectes culturals i programar activitats, i que elabori anualment un informe sobre quants homes i dones participen en els projectes i activitats culturals que programa i aquelles a les quals dóna suport

#cultura #feminismes #transparència

Pla de la Cultura

Crear un Pla de la Cultura que integri els diferents actors de l’àmbit cultural (centres de formació, creadors, recerca, sales d’exhibició, entitats i públic) i que defineixi uns objectius clars a curt-mitjà

#bonGovern #cultura #entitats #participació

Perspectiva feminista en les polítiques d’inclusió social

Incloure la perspectiva feminista en totes les polítiques i plans d’immigració i interculturalitat

#feminismes #inclusió social

Inclusió real dels infants i adolescents no acompanyats

Promoure la interrelació del col·lectiu d’infants i adolescents NO Acompanyats del Solsonès i la societat solsonina amb estratègies i activitats que fomentin la inclusió

#inclusió social #infants #joventut