Programa

Economia Social i Solidaria, justa i arrelada al territori

Foment de l’Economia Social i Solidaria, justa i arrelada al territori, per part de l’Agència de Desenvolupament Solsona-Cardona

#economia social i solidària #ocupació

Manteniment xarxa embornals

Pla de manteniment xarxa embornals de la ciutat

#aigua #obres #sostenibilitat

Espècies autòctones i biodiversitat urbana

Utilitzar espècies autòctones als jardins públics i foment de la biodiversitat urbana.

#salut #sostenibilitat

Eliminar l’ús del glifosat

Eliminar l’ús del glifosat i reduir l’ús de productes fitosanitaris en el manteniment de la jardineria pública de la ciutat

#salut #sostenibilitat

Solsona, ciutat amb emissions zero

Avançar cap a una ciutat amb emissions zero, tot seguint l’objectiu de la Unió Europea pel 2020 situat en una reducció del 20% de les emissions actuals de gasos d’efecte hivernacle (vehicles municipals elèctrics, punts de llum “gratis”, exempció impost de circulació per als vehicles elèctrics,…)

#mobilitat #salut #sostenibilitat

Projectes de conservació de la natura

Aportar fins un 0.5% de l’IBI municipal a projectes de conservació de la natura

#fiscalitat #sostenibilitat

Autogeneració d’energia

Foment de les instal·lacions d’autogeneració d’energia (Molí de Foix, plaques solars en edificis municipals,…)

#energia #serveis públics #sostenibilitat

Aparcaments de bicicletes

Creació d’espais segurs per aparcar bicicletes repartits per la ciutat posant especial atenció als centres culturals, esportius i educatius

#esports #infants #joventut #mobilitat #obres #salut #sostenibilitat

Rutes a peu i de senderisme

Inventari, millora, pla de manteniment i nova creació de rutes a peu i de senderisme. Proposta Camí de l’Aigua

#cultura #esports #gent gran #infants #joventut #mobilitat #obres #salut

Seguretat dels pasos de vianants

Millorar la seguretat dels pasos de vianants (miralls,..)

#gent gran #infants #mobilitat #obres

Permeabilitat del nucli antic

Garantir que es mantinguin els espais que permeten la permeabilitat del nucli antic (com les escales del carrer llobera) i millorar-ne la senyalització, il·luminació i seguretat; així com explorar l’obertura de nous passos que permetin la connectivitat del nucli antic.

#feminismes #gent gran #infants #mobilitat #obres

Millora de les zones d’aparcament

Millora de les zones d’aparcament en zones de la ciutat que tenen aquesta necessitat (polivalent, zona esportiva…)

#cultura #esports #mobilitat #obres

Posar en valor de solars no edificats

Inventari dels solars que no estan edificats per intentar donar-hi un ús comunitari (parcs, aparcaments, zona de taules i cadires, …), en el marc d’un programa per la dinamització de l’espai públic

#bonGovern #gent gran #infants #obres #participació #salut

Cartelleres informatives

Ampliació de les cartelleres informatives a la ciutat (casc antic)

#cultura #entitats #obres #participació #transparència

Urbanització del Camp del Serra

Planificar la urbanització del Camp del Serra (Fases)

#obres

Ampliar l’oferta formativa pels infants i adolescents no acompanyats

Ampliar l’oferta formativa dirigida als infants, adolescents i joves no acompanyats (Cursos, classes de llengua, ajuda per aconseguir la nacionalitat, inserció i formació laboral…)

#inclusió social #joventut

Formació feminista i amb perspectiva de gènere a les escoles

Fomentar des de les institucions la formació feminista i amb perspectiva de gènere a les escoles

#educació #feminismes #infants #joventut

Jornades pràctiques sobre beques

Jornades pràctiques a l’Oficina Jove sobre assessorament per sol·licitar beques

#educació #joventut

Brigada Jove

Creació d’una brigada Jove (treball/formació) durant els mesos d’estiu  per la rehabilitació d’espais municipals.

#educació #joventut #ocupació

Fira d’orientació per joves

Fira d’orientació sobre la formació post-obligatòria feta per joves de Solsona a joves de Solsona , on expliquin la seva experiència a la universitat, cicles i futur professional.

#educació #joventut #ocupació #participació