Programa

Habitatge públic per la gent gran

Estudiar la construcció d’una residència de gent gran municipal o l’adquisició d’habitatge per destinar-lo a pisos tutelats.

#gent gran #habitatge #serveis públics

Piscina coberta

Estudiar la viabilitat de cobrir la piscina de la Cissa, com a mesura de promoció de la salut

#esports #obres #salut

Optimitzar l’ús de les instal·lacions esportives

Estudiar la infrautilització de les instal·lacions per part d’algunes entitats ens algunes franges horàries per mirar d’optimitzar l’ús del pavelló i resoldre els problemes a l’hora d’assignar horaris, i vetllar per la correcta utilització de les instal·lacions esportives per part de les entitats (gespa camp de futbol, parquet pavelló, …).

#bonGovern #entitats #esports #transparència

Porta a porta i planta de compostatge comarcal

Implantació d’un model de recollida porta a porta i estudiar la creació d’una planta de compostatge mancomunada així com l’obtenció d’electricitat amb biogàs procedent d’aquests residus orgànics.

#energia #serveis públics #sostenibilitat

Defensa del patrimoni (immatriculacions)

Proposta de creació d’una Comissió Comarcal o Grup de Treball en Defensa del Patrimoni (immatriculacions)

#participació #transparència

Obradors comunitaris

Promoure la gestió pública o col·lectiva d’infraestructures dedicades a l’elaboració i a la transformació alimentària amb preus a l’abast de la pagesia. (espais d’obrador en l’àmbit rural i recuperar escorxadors municipals)

#economia social i solidària #municipalització #sostenibilitat

Millora les vies de comunicació i del transport públic

Defensar la millora les vies de comunicació i del transport públic (Lleida/Manresa/Berga)

#comerç #mobilitat #sostenibilitat #turisme

Gestió forestal sostenible i ús de biomassa forestal

Fomentar la gestió forestal sostenible, la silvicultura i l’ús de biomassa forestal així com les sinergies entre la prevenció d’incendis forestals i l’afavoriment d’hàbitats i biodiversitat associats a espais oberts com conreus i pastures.

#energia #sostenibilitat

Defensar l’espai de migdia de les escoles del Solsonès

Defensar l’espai de migdia de les escoles del Solsonès com un espai educatiu més del centre, garantint el dret a l’alimentació de qualitat

#educació #infants #joventut #salut

Retolació i senyalització de comerços i establiments

Proposar la modificació de les regulacions del Pla Especial del Nucli Antic pel que fa a la retolació i senyalització de comerços i establiments. Estudi d’un model de ambientació històrica i turística del centre històric.

#comerç #cultura #obres #turisme

Crear una moneda local

Crear una moneda local per fomentar el comerç local i de proximitat.

#comerç #economia social i solidària #ocupació

Polítiques econòmiques i comercials a favor del petit comerç i de proximitat

Fomentar polítiques econòmiques i comercials a favor del petit comerç i de proximitat, impulsant l’especialització i la promoció de la producció de proximitat agroecològica, industrial i artesanal, i de l’economia social, cooperativa i ecològica.

#comerç #economia social i solidària #ocupació #salut #sostenibilitat

Creació de plans d’igualtat

Donar suport a programes per impulsar l’equitat de gènere, la creació de plans d’igualtat i el suport a la sostenibilitat col·lectiva des de la perspectiva de l’economia feminista

#economia social i solidària #feminismes #ocupació

Suport a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives

Facilitar suport tècnic i econòmic a projectes que cerquin l’articulació i la intercooperació del cooperativisme local i promoure ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives.

#economia social i solidària #ocupació

Gestió cooperativa d’espais i serveis municipals

Cedir a les cooperatives del territori la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits per la transformació d’aliments, laboratoris tecnològics, espais de cotreball i oficines d’acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives en els equipaments de promoció econòmica. Ampliar la cessió d’ús i la gestió cooperativa i comunitària a altres modalitats com espais-test, bancs de terres, naus industrials o sòl periurbà

#economia social i solidària #ocupació #serveis públics

Formació i sensibilització respecte al cooperativisme

Introduir l’opció de l’empresa cooperativa de forma transversal a les propostes formatives o als recursos de les agències de promoció econòmica local, dotant-les de pressupostos per a la creació d’empreses cooperatives i per a la sensibilització respecte al cooperativisme de prescriptores, gestories i assessories, col·legis professionals o personal de l’Administració dedicat a la creació d’empresa.

#economia social i solidària #ocupació

Consell municipal d’Economia Social i Solidària

Incorporar el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària als espais de decisió de la política econòmica local. Crear el consell municipal d’economia social i solidària o grups de treball on el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi i avaluï polítiques públiques de promoció cooperativa i generi propostes de transició econòmica i ecològica del conjunt de l’economia local

#economia social i solidària #participació #sostenibilitat

Alleugerir les càrregues fiscals de les iniciatives d’Economia Social i Solidaria

Mesures fiscals favorables a l’Economia Social i Solidaria. Fer un estudi per analitzar com alleugerir les càrregues fiscals de les iniciatives d’Economia Social i Solidària, especialment en els primers anys de vida, identificant possibles mesures a introduir en les ordenances fiscals de Solsona

#economia social i solidària #fiscalitat #ocupació

Millora del finançament de projectes d’impacte i transformació social

Promoure la complicitat de les finances cooperatives, ètiques i solidàries, mitjançant fons locals i instruments que millorin l’accés al finançament i a la capitalització de les cooperatives per a projectes d’impacte i transformació social.

#economia social i solidària #fiscalitat #ocupació

Creació de cooperatives escolars

Contribuir a incorporar l’Economia Social i Solidaria als centres educatius (primària, secundària i universitat) donant suport als centres d’ensenyament per la creació de cooperatives escolars

#economia social i solidària #educació #joventut