Projecte polític

La nostra guia de treball durant la legislatura 2015-2019

 • 21

  Millorar del transport públic

  Crear un grup de treball perquè defineixi i executi el procés participatiu per la millora del servei de bus urbà. Sol·licitar la integració tarifària amb Cardona i Biosca per desplaçaments fins a Barcelona i Lleida.

  Pendent   |   Jul - Des 2016

 • 22

  Optimitzar la recollida de deixalles

  Elaborar una proposta de municipalització el servei de neteja i recollida de deixalles una vegada acabi la concessió.

  Pendent   |   Jul 2016 - Jun 2017

 • 23

  Obrir els WC públics

  Sol·licitar que s’obrin els lavabos públics de la Plaça del Camp i estudiar-ne la instal·lació a altres indrets del municipi.

  Fet   |   Gen - Jun 2016

 • 24

  Ampliar la xarxa d’horts urbans

  Crear un procés de recerca de sòl per a la ubicació d’horts urbans. Estudiar el document d’accés i manteniment de la gestió dels horts urbans, i proposar millores, si calen.

  Pendent   |   Gen - Jun 2018

 • 25

  Estudiar la municipalització de serveis públics

  Fer un estudi sobre quins serveis externalitzats són viables de municipalitzar i redactar projectes concrets per presentar al consistori.

  En curs   |   2016 - 2017

 • 26

  Polítiques de contractació a les institucions

  Vetllar perquè els criteris de contractació de l’administració pública incloguin la valoració d’economia social i cooperativa.

  En curs   |   2016 - 2019

 • 27

  Camí cap a l’autosuficiència energètica

  Crear una comissió de treball que estudiï la viabilitat econòmica i tècnica d’equipar amb calderes de biomassa els equipaments públics i Comunitats de Propietaris, a través de biomassa forestal.

  Pendent   |   Jul 2017 - Jun 2019

 • 28

  Impulsar la indústria de la fusta

  Crear un grup de treball que faci una primera proposta tècnica de quines opcions es disposen per afavorir aquesta indústria al municipi i la comarca.

  Pendent   |   2018

 • 29

  Fomentar els projectes de caràcter creatiu

  Estudiar com es pot donar impuls des del consistori a projectes que promoguin la recerca i desenvolupament de productes.

  Pendent   |   2017

 • 30

  Valorar la creació d’un mercat municipal

  Estudiar la viabilitat de la construcció d’un mercat municipal o alternati- ves per afavorir un comerç de proximitat.

  Pendent   |   Gen - Jun 2018

 • 31

  Fomentar el consum de proximitat i ecològic

  Elaborar una proposta perquè els productes que s’utilitzin en els menjadors de les escoles siguin ecològics i de proximitat.

  Pendent   |   Jul 2016 - Jun 2017

 • 32

  Promocionar productes i productors locals

  Estudiar com facilitar als productors locals una millor presència al mercat de Solsona.

  En curs   |   Jul - Des 2016

 • 33

  Fomentar la promoció turística

  Crear un grup de treball amb els representants dels agents interessats (restauradors, hotelers, oficina turisme…) per millorar la promoció turística de Solsona i el Solsonès.

  Pendent   |   2016 - 2019

 • 34

  Posar en valor el patrimoni

  Treballar de manera transversal en diferents projectes on el patrimoni cultural, històric i arquitectònic de Solsona i el Solsonès es pugui posar en valor.

  Pendent   |   2016 - 2019

 • 35

  Major control ciutadà del deute

  Impulsar mecanismes per sotmetre al control ciutadà la contractació de deute per part de l’Ajuntament i el Consell que comprometi la capacitat econòmica de les instruccions.

  Pendent   |   Gen 2017 - Jun 2018

 • 36

  Realitzar uns pressupostos participats

  Fer una recerca i estudi de les experiències municipals dels Ajunta- ments que ja estan implementant la realització de pressupostos participatius, i elaborar una proposta a través d’un grup de treball.

  Pendent   |   Jul 2016 - Des 2017

 • 37

  Impulsar una caixa d’estalvis municipal

  Portar a terme un estudi sobre la viabilitat de crear una caixa d’estalvis municipal o comarcal i estudiar altres alternatives a la banca tradicional.

  Pendent   |   2016 - 2019

 • 38

  Treballar amb entitats d’estalvi ètiques

  Analitzar, amb l’ajuda d’entitats especialitzades en aquesta temàtica, les dificultats i beneficis de treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit ètiques o cooperatives, i implementar una proposta de model factible.

  En curs   |   2016 - 2019

 • 39

  Fomentar la despesa pública austera

  Vetllar per l’aprofitament òptim dels recursos públics i l’austeritat en la despesa sota criteris socials.

  Pendent   |   2016 - 2019

 • 40

  Formular impostos i taxes progressives

  Elaborar, a través d’un grup de treball, una proposta de reformulació de l’IBI i treballar-la amb el regidor d’hisenda local de l’Ajuntament per la seva implementació en la major celeritat possible.

  Fet   |   Gen - Jun 2016