Programa

Porta a porta de gestió municipal

Implantar el porta a porta municipal, apostant a mig termini per unes taxes de residus que integrin sistemes de pagament per generació, on qui més paga és qui més residus produeix, tant pel que fa a residus domèstics com comercials, ponderant el seu preu, seguint criteris de tarificació social (nombre de persones que viuen a la llar, la renda mitjana disponible de la unitat de convivència o l’ús de l’habitatge) trams diferenciats per a primeres i segones residències i per a immobles destinats al turisme,….)

#fiscalitat #municipalització #noves tecnologies #serveis públics #sostenibilitat

Energies renovables en instal·lacions municipals

Impulsar la implantació d’energies renovables en instal·lacions municipals (biomassa, solar,..) i d’una estratègia per avançar cap a un model energèticament més eficient dels edificis municipals i en la infraestructura d’enllumenat públic (Pla “LED”)

#energia #noves tecnologies #obres #sostenibilitat

Espècies autòctones i biodiversitat urbana

Utilitzar espècies autòctones als jardins públics i foment de la biodiversitat urbana.

#salut #sostenibilitat

Eliminar l’ús del glifosat

Eliminar l’ús del glifosat i reduir l’ús de productes fitosanitaris en el manteniment de la jardineria pública de la ciutat

#salut #sostenibilitat

Solsona, ciutat amb emissions zero

Avançar cap a una ciutat amb emissions zero, tot seguint l’objectiu de la Unió Europea pel 2020 situat en una reducció del 20% de les emissions actuals de gasos d’efecte hivernacle (vehicles municipals elèctrics, punts de llum “gratis”, exempció impost de circulació per als vehicles elèctrics,…)

#mobilitat #salut #sostenibilitat

Projectes de conservació de la natura

Aportar fins un 0.5% de l’IBI municipal a projectes de conservació de la natura

#fiscalitat #sostenibilitat

Autogeneració d’energia

Foment de les instal·lacions d’autogeneració d’energia (Molí de Foix, plaques solars en edificis municipals,…)

#energia #serveis públics #sostenibilitat