Millora les vies de comunicació i del transport públic

— 03 maig 19

Defensar la millora les vies de comunicació i del transport públic (Lleida/Manresa/Berga)