Programa

Observatori de l’aigua a la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès (MAAS)

Obrir la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès (MAAS) a la participació social mitjançant la creació de l’observatori de l’aigua.

#aigua #participació #sostenibilitat #transparència

Porta a porta i planta de compostatge comarcal

Implantació d’un model de recollida porta a porta i estudiar la creació d’una planta de compostatge mancomunada així com l’obtenció d’electricitat amb biogàs procedent d’aquests residus orgànics.

#energia #serveis públics #sostenibilitat

Defensa del patrimoni (immatriculacions)

Proposta de creació d’una Comissió Comarcal o Grup de Treball en Defensa del Patrimoni (immatriculacions)

#participació #transparència

Obradors comunitaris

Promoure la gestió pública o col·lectiva d’infraestructures dedicades a l’elaboració i a la transformació alimentària amb preus a l’abast de la pagesia. (espais d’obrador en l’àmbit rural i recuperar escorxadors municipals)

#economia social i solidària #municipalització #sostenibilitat

Millora les vies de comunicació i del transport públic

Defensar la millora les vies de comunicació i del transport públic (Lleida/Manresa/Berga)

#comerç #mobilitat #sostenibilitat #turisme

Gestió forestal sostenible i ús de biomassa forestal

Fomentar la gestió forestal sostenible, la silvicultura i l’ús de biomassa forestal així com les sinergies entre la prevenció d’incendis forestals i l’afavoriment d’hàbitats i biodiversitat associats a espais oberts com conreus i pastures.

#energia #sostenibilitat

Defensar l’espai de migdia de les escoles del Solsonès

Defensar l’espai de migdia de les escoles del Solsonès com un espai educatiu més del centre, garantint el dret a l’alimentació de qualitat

#educació #infants #joventut #salut