#30

Valorar la creació d’un mercat municipal

Pendent   |   Gen - Jun 2018

Estudiar la viabilitat de la construcció d’un mercat municipal o alternati- ves per afavorir un comerç de proximitat.