Valorar la creació d’un mercat municipal

— 10 novembre 16

Estudiar la viabilitat de la construcció d’un mercat municipal o alternati- ves per afavorir un comerç de proximitat.