#36

Realitzar uns pressupostos participats

Pendent   |   Jul 2016 - Des 2017

Fer una recerca i estudi de les experiències municipals dels Ajunta- ments que ja estan implementant la realització de pressupostos participatius, i elaborar una proposta a través d’un grup de treball.