Realitzar uns pressupostos participats

— 10 novembre 16

Fer una recerca i estudi de les experiències municipals dels Ajunta- ments que ja estan implementant la realització de pressupostos participatius, i elaborar una proposta a través d’un grup de treball.