#35

Major control ciutadà del deute

Pendent   |   Gen 2017 - Jun 2018

Impulsar mecanismes per sotmetre al control ciutadà la contractació de deute per part de l’Ajuntament i el Consell que comprometi la capacitat econòmica de les instruccions.