Major control ciutadà del deute

— 10 novembre 16

Impulsar mecanismes per sotmetre al control ciutadà la contractació de deute per part de l’Ajuntament i el Consell que comprometi la capacitat econòmica de les instruccions.