Impulsar una caixa d’estalvis municipal

— 10 novembre 16

Portar a terme un estudi sobre la viabilitat de crear una caixa d’estalvis municipal o comarcal i estudiar altres alternatives a la banca tradicional.