Fomentar la promoció turística

— 10 novembre 16

Crear un grup de treball amb els representants dels agents interessats (restauradors, hotelers, oficina turisme…) per millorar la promoció turística de Solsona i el Solsonès.