Fomentar la despesa pública austera

— 10 novembre 16

Vetllar per l’aprofitament òptim dels recursos públics i l’austeritat en la despesa sota criteris socials.