#39

Fomentar la despesa pública austera

Pendent   |   2016 - 2019

Vetllar per l’aprofitament òptim dels recursos públics i l’austeritat en la despesa sota criteris socials.