#29

Fomentar els projectes de caràcter creatiu

Pendent   |   2017

Estudiar com es pot donar impuls des del consistori a projectes que promoguin la recerca i desenvolupament de productes.