#27

Camí cap a l’autosuficiència energètica

Pendent   |   Jul 2017 - Jun 2019

Crear una comissió de treball que estudiï la viabilitat econòmica i tècnica d’equipar amb calderes de biomassa els equipaments públics i Comunitats de Propietaris, a través de biomassa forestal.