Projecte polític

Estudiar la municipalització de serveis públics

10 novembre 16

Fer un estudi sobre quins serveis externalitzats són viables de municipalitzar i redactar projectes concrets per presentar al consistori.

[ llegir més ]

Polítiques de contractació a les institucions

10 novembre 16

Vetllar perquè els criteris de contractació de l’administració pública incloguin la valoració d’economia social i cooperativa.

[ llegir més ]

Camí cap a l’autosuficiència energètica

10 novembre 16

Crear una comissió de treball que estudiï la viabilitat econòmica i tècnica d’equipar amb calderes de biomassa els equipaments públics i Comunitats de Propietaris, a través de biomassa forestal.

[ llegir més ]

Impulsar la indústria de la fusta

10 novembre 16

Crear un grup de treball que faci una primera proposta tècnica de quines opcions es disposen per afavorir aquesta indústria al municipi i la comarca.

[ llegir més ]

Fomentar els projectes de caràcter creatiu

10 novembre 16

Estudiar com es pot donar impuls des del consistori a projectes que promoguin la recerca i desenvolupament de productes.

[ llegir més ]

Valorar la creació d’un mercat municipal

10 novembre 16

Estudiar la viabilitat de la construcció d’un mercat municipal o alternati- ves per afavorir un comerç de proximitat.

[ llegir més ]

Fomentar el consum de proximitat i ecològic

10 novembre 16

Elaborar una proposta perquè els productes que s’utilitzin en els menjadors de les escoles siguin ecològics i de proximitat.

[ llegir més ]

Promocionar productes i productors locals

10 novembre 16

Estudiar com facilitar als productors locals una millor presència al mercat de Solsona.

[ llegir més ]

Fomentar la promoció turística

10 novembre 16

Crear un grup de treball amb els representants dels agents interessats (restauradors, hotelers, oficina turisme…) per millorar la promoció turística de Solsona i el Solsonès.

[ llegir més ]

Posar en valor el patrimoni

10 novembre 16

Treballar de manera transversal en diferents projectes on el patrimoni cultural, històric i arquitectònic de Solsona i el Solsonès es pugui posar en valor.

[ llegir més ]

Major control ciutadà del deute

10 novembre 16

Impulsar mecanismes per sotmetre al control ciutadà la contractació de deute per part de l’Ajuntament i el Consell que comprometi la capacitat econòmica de les instruccions.

[ llegir més ]

Realitzar uns pressupostos participats

10 novembre 16

Fer una recerca i estudi de les experiències municipals dels Ajunta- ments que ja estan implementant la realització de pressupostos participatius, i elaborar una proposta a través d’un grup de treball.

[ llegir més ]

Impulsar una caixa d’estalvis municipal

10 novembre 16

Portar a terme un estudi sobre la viabilitat de crear una caixa d’estalvis municipal o comarcal i estudiar altres alternatives a la banca tradicional.

[ llegir més ]

Treballar amb entitats d’estalvi ètiques

10 novembre 16

Analitzar, amb l’ajuda d’entitats especialitzades en aquesta temàtica, les dificultats i beneficis de treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit ètiques o cooperatives, i implementar una proposta de model factible.

[ llegir més ]

Fomentar la despesa pública austera

10 novembre 16

Vetllar per l’aprofitament òptim dels recursos públics i l’austeritat en la despesa sota criteris socials.

[ llegir més ]

Formular impostos i taxes progressives

10 novembre 16

Elaborar, a través d’un grup de treball, una proposta de reformulació de l’IBI i treballar-la amb el regidor d’hisenda local de l’Ajuntament per la seva implementació en la major celeritat possible.

[ llegir més ]

Fomentar la conciliació familiar

10 novembre 16

Treballar conjuntament amb els representants dels treballadors de les institucions municipals i comarcals per establir un pla de treball que millori la conciliació laboral.

[ llegir més ]

Adequar el personal de les administracions

10 novembre 16

Sol·licitar la relació de treballadors públics a l’Ajuntament de Solsona i del Consell Comarcal del Solsonès, analitzar el dimensionament i proposar redistribucions de personal en el cas de ser necessari.

[ llegir més ]