Persones traductores

— 02 maig 19

Garantir persones traductores per l’accessibilitat dels serveis municipals.