Programa

Garantir l’accés a un habitatge digne a totes les persones

Impulsar un pla d’habitatge a Solsona que garanteixi l’accés a un habitatge digne a totes les persones (Inventari de pisos buits, ordenança reguladora, parc públic d’habitatge, oficina pública de lloguer, mesures fiscals, masoveria urbana, cooperatives d’habitatge, lloguer a joves,..)

#economia social i solidària #fiscalitat #gent gran #habitatge #inclusió social #joventut #serveis públics

Pla per la cohesió i inclusió social contra el racisme i la xenofòbia

Pla per la cohesió i inclusió social, que combati el racisme i la xenofòbia, que fomenti espais de participació intercultural basats en el respecte i el reforç de la diversitat cultural com a riquesa de la ciutat, i doti de recursos l’àrea d’immigració dels serveis socials per a poder donar resposta les necessitats existents

#bonGovern #cultura #inclusió social

Revisar el model de gestió del Centre Sanitari del Solsonès

Revisar i reformular el model de gestió del Centre Sanitari del Solsonès per aconseguir una optimització del servei en qualitat i eficiència.

#salut #serveis públics

Laïcitat en espais públics

Treure d’espais públics, com el Cementiri Municipal, els signes confessionals que encara els identifiquen com un equipament religiós.

#laïcitat #serveis públics

Habitatge públic per la gent gran

Estudiar la construcció d’una residència de gent gran municipal o l’adquisició d’habitatge per destinar-lo a pisos tutelats.

#gent gran #habitatge #serveis públics

Inclusió real dels infants i adolescents no acompanyats

Promoure la interrelació del col·lectiu d’infants i adolescents NO Acompanyats del Solsonès i la societat solsonina amb estratègies i activitats que fomentin la inclusió

#inclusió social #infants #joventut

Interrelació entre SIS i les entitats

Promoure la interrelació entre SIS i les entitats que intervinguin en infants i adolescents fora de l’educació formal

#educació #inclusió social #infants #joventut

Persones traductores

Garantir persones traductores per l’accessibilitat dels serveis municipals.

#inclusió social #serveis públics

Millorar l’alberg de transeünts de Solsona

Millorar la gestió de l’alberg de transeünts de Solsona

#inclusió social

Formació a la nova ciutadania

Formació a la nova ciutadania per preparar els exàmens de nacionalitat així com altres formacions (català,…)

#educació #inclusió social

Unificar els serveis socials municipals i comarcals

Unificar els serveis socials municipals i comarcals en un mateix espai, promovent una oficina única d’atenció als serveis socials.

#inclusió social #serveis públics

Promoció dels hàbits saludables

Promoció dels hàbits saludables i medicina preventiva

#gent gran #infants #joventut #salut

Ajudes per la participació d’infants i joves a les activitats extraescolars

Ajudes per la participació d’infants i joves a les activitats extraescolars (Xec-servei)

#educació #entitats #esports #infants #joventut #serveis públics

Espais de joc i projectes transgeneracionals

Promoure espais de joc i projectes de col·laboració transgeneracional (escoles-gent gran) i intercultural

#gent gran #inclusió social #infants #joventut

Igualtat de drets del servei funerari per a totes les persones

Garantir la igualtat de drets del servei funerari a les persones no religioses i acompanyament integral al dol

#gent gran #laïcitat #serveis públics