Projecte polític

La nostra guia de treball durant la legislatura 2015-2019

 • 43

  Crear un programa d’atur actiu

  Treballar amb els serveis socials del Consell comarcal i altres agents socials de la ciutat per l’elaboració d’una proposta de programa d’atur actiu. Presentar-la i validar-la en una assemblea oberta.

  Pendent   |   Jul 2016 - Jun 2017

 • 44

  Lluitar contra la pobresa energètica

  Fer visible, a través d’una moció al ple, el suport a la llei contra la pobresa energètica i la desobediència a la sentència del TC que la suspèn.

  Pendent   |   Jul - Des 2016

 • 45

  Millorar l’accessibilitat a l’escola

  Fer un anàlisis integral de la xarxa de camins segurs, amb la majoria d’agents implicats (pares, alumnes, municipals…) per elaborar-ne una proposta de millora. Paral·lelament, elaborar un projecte de bus a peu.

  Pendent   |   Gen - Jun 2017

 • 46

  Millorar la gestió educativa

  Elaborar i presentar dues mocions al ple de l’ajuntament i del consell comarcal, una perquè Solsona sigui declarada ciutat desobedient a la LRSAL, i l’altra en suport a la ILP de la Marea Groga.

  Pendent   |   2016

 • 47

  Educació alimentària a les escoles

  Fer un estudi de la nova llei que regula les concessions als serveis de menjador escolar i veure l’impacte que pot tenir en la comarca. Estudiar alternatives a la llei en cas que tingui conseqüències negatives.

  Pendent   |   Jul 2016 - Jun 2017

 • 48

  Treballar per la cohesió social

  Analitzar l’actual pla de ciutadania i immigració de Solsona i estudiar-ne les possibilitats de millora a través d’un grup de treball integrat per col·lectius d’immigrants i els serveis socials del Consell comarcal.

  Pendent   |   Jul - Des 2016

 • 49

  Combatre la xenofòbia

  Impulsar una campanya desmentint tòpics sobre els criteris amb els quals es reparteixen les ajudes socials i la relació amb les famílies nouvingudes.

  Pendent   |   2017

 • 50

  Estat de la qüestió del Centre Sanitari

  Iniciar reunions amb els responsables polítics del Centre Sanitari i el personal del centre, per elaborar l’estat de la qüestió, a fi d’articular propostes de millora en la gestió del centre.

  En curs   |   2016 - 2019

 • 51

  Seguir el funcionament del Centre Sanitari

  Crear un grup de seguiment per exigir transparència en el funciona- ment del Centre Sanitari.

  En curs   |   2016 - 2019

 • 52

  Estudiar l’estat de la cultura a Solsona

  Fer un inventari de les activitats culturals que es duen a terme durant tot l’any per estudiar millores en la gestió d’equipaments o en la coordinació d’entitats.

  Fet   |   Jul 2016 - Jun 2017

 • 53

  Millorar la difusió dels actes culturals

  Estudiar una proposta d’agenda electrònica que integri totes les activitats de cultura i oci de la ciutat.

  Pendent   |   2017

 • 54

  Treballar pel Museu de Solsona

  Obrir un grup de treball que estudiï quins serien els primers passos per a la futura creació del Museu de Solsona.

  Pendent   |   2018 - 2019

 • 55

  Capital de la cultura catalana

  Estudiar la viabilitat de presentar Solsona com a candidata a Capital de la Cultura Catalana.

  Pendent   |   Jul 2016 - Jun 2017

 • 56

  Promocionar la cultura popular

  Obrir un grup de treball per plantejar una reflexió sobre com ha de ser la Festa Major, i alhora com es poden enfortir altres festes populars com Sant Joan i Cap d’Any.

  En curs   |   2016

 • 57

  Empoderar als joves

  Fer reunions amb Joventut Solsonina o altres entitats juvenils per captar les inquietuds dels joves.

  Pendent   |   2017 - 2019

 • 58

  Suggerir treballs de recerca

  Plantejar a l’Ajuntament que suggereixi a les escoles temes per a treballs de recerca que puguin ser d’utilitat per al municipi.

  Fet   |   Gen - Jun 2016

 • 59

  Gestionar l’esport cooperativament

  Valorar la possibilitat, juntament amb les entitats esportives, de crear una gestora comuna per millorar la coordinació dels equipaments esportius.

  Pendent   |   2016 - 2019

 • 60

  Estudiar la viabilitat d’una piscina coberta

  Obrir un grup de treball per estudiar si seria viable cobrir la Piscina Municipal i posar-hi calefacció a l’hivern.

  Pendent   |   Gen - Jun 2018